fredag 14. november 2008

Meldeplikt for asylsøkere?

Følgende forslag er mottatt:
Innføre et meldepliktsystem for personer som søker om asyl og som ikke bor på mottak og for personer som har fått avslag og som venter på utsendelse. Gjentatte brudd på meldeplikten må kunne føre til forvaring.
Synspunkter?

9 kommentarer:

Tankekorset sa...

Ja, hvorfor ikke?

Programsekretariatet sa...

tankekorset:

OK.

Politikk i Enebakk sa...

Tja - det virker da fornuftig. Må selvfølgelig legges opp slik at det ikke blir et byråkratisk og dyrt system

Programsekretariatet sa...

politikk i Enebakk.
enig i poenget med å unngå byråkratisering.

nicolai sa...

Selvfølgelig burde det være det. I utgangspunktet burde vell ikke asylsøkere være utenfor mottaket sitt før endelig behandling er sluttført. Vet at det er utopisk, men hadde de fått en retferdig tid når det kommer til behandling av søknaden, kunne de ha blitt i mottaket til de vet om de får bli eller ikke.

Programsekretariatet sa...

nicolai.
Jeg skjønner hva du mener.

Problemet er jo at asylbehandlinger ofte (dessverre) tar LAAAAANG tid. Da er det urimelig vel å internere folk i et hus i dages, ukes og i værste fall månedsvis?

Nicolai sa...

Jeg ser poenget ditt og er selvfølgelig enig at vi ikke skal sperre folk inne uten at de har gjort noe galt. Nå har det seg slik, desverre at vi må velge et onde over et annet. Enten sperre de inne til søknaden er behandlet eller la de gå fritt rundt i samfunnet og risikere at de "forsvinner" når de får avslag på søknaden. Jeg vil hvertfal velge alternativ 2.

Programsekretariatet sa...

nicolai:
når du snakker om å "sperre" inne, betyr det vel "internere". Det kan man jo kalle frihetsberøvelse - noe vi ikke gjør med folk uten at de har begått lovbrudd.

De flest asylsøkere har jo ikke begått lovbrudd. Mener du at de likevel, uten unntakt, skal interneres?

Nicolai sa...

I teorien er jeg jo for at de skal være på åpne mottak, hvor de kan komme og gå som de vill, men slik som det er idag er det alt for lett å "forsvinne" hvis man får avslag på søknaden sin.

Ikke missforstå meg, jeg ønsker ingen interneringsleirer for asylsøkere, men slik situasjonen er i dag må man kunne tenke nye løsninger.