mandag 24. november 2008

Olje i nord - gull i sør?

Det er kommet innspill til debatt knyttet til fremtidig petrovirksomhet i Lofoten (og Vesterålen).

Det er mange nasjonale og internasjonale interesser i denne saken, hvor idealisme og miljøorganisasjoner har fått fritt spillerom. Bør Høyre stille krav til lokal verdiskaping, utviklingsfond eller lignende for å tillate oljebransje å få innpass på sokkelen i nord? Det ble gjorde i starten av oljeeventyret, og på 40 år har Rogaland vokst seg dobbelt så stor som Nordland fylke.

Petroleumsvirksomhet burde være en naturlig del av nordområdessatsingen, som hittil bare er tomme ord fra regjeringen. Kan man ikke både stille krav til lokal vekstkraft og avkastning, og samtidig til beredskap og miljø? Er det greit å kreve at selskaper som ønsker å ta del i oljeeventyret i nord, må bidra til utvikling av lokalt næringsliv.

Hva synes du?

4 kommentarer:

Carl Christian sa...

at "idealisme og miljøorganisasjoner har fått fritt spillerom" i denne saken er vel en ganske drøy påstand!
Personlig synes jeg at oljenæringen har langt på vei har fått blankofullmakter så fort det er mulig å vise til sannsynlighet for vekst.

Er det virkelig slik at vekst og velstandsutvikling kan forsvare enhver handling og aktivitet?

Hvis man virkelig mener alvor i miljøspørsmålene, og tror at en reduksjon i utslipp på linje med klimapanelets anbefalinger (eller noe i nærheten av det) kan være lurt, hvordan kan man da samtidig satse på økt og videre produksjon?

Det er helt utrolig forferdelig at de tre største partiene i dette lande fortsetter sin inkonsekvente politikk på dette området!

(måtte bare få det ut, da dette er en av noen få, men veldig viktige grunnet til at jeg vanskelig ser for meg å kunne stemme på høyre)

Programsekretariatet sa...

carl christian.
Det er helt i orden "at du måtte få det ut" :-)

Anonym sa...

Det er åpenbart at man ikke kan/bør trekke opp stigen etter seg når olje utviklingen kryper nordover. Dagens regjering er mer eller mindre handicappet av Sv i disse spørsmål og Høyre er det eneste partiet som klart burde signalisert å være på folket sin side i denne del av nordområdepolitikken, nemlig å si ja til at Nordområdene får ta del i vekstkraften som olja har gitt resten av landet, mens næringsutviklingen og innbyggertallet i nord jamt går ned. Betingelsen Høyre er i posisjon til å stille er verdens strengeste miljøkrav og utvikling av en oljevernberedskap som totalt mangler i dag. Og sist men ikke minst må det stilles krav til lokal verdiskaping eller utviklingsfond overfor bransjen slik at man ser noe igjen for "risikoen". Da er man på folkets side uansett utfall. slik det er i dag skal Lofoten tilsynelatende berge miljøalibiet til regjeringen uten at folket får vite alternativet med "hva ligger det i det for oss"? Ingen vil gi disse svarene og da er det fritt frem for miljørganisasjonene med base i oslofjorden til å alliere seg med lokale fiskere og innbyggere i motstandskampen. Høyre må stille klare krav her på vegne av befolkningen i nord, det vil man vinne respekt og mange stemmer på i valgkampen..

Programsekretariatet sa...

anonym:
Det du sier er også det som meldes inn fra medlemmer og ikke-medlemmer i de nordlige fylkene. Er veldig enig med deg i at det må stilles strenge miljkrav. Strengt tatt burde man være like opptatt av det også i Nordsjøen.