onsdag 19. november 2008

Rovdyr

Er det noe som skiller "by og land" er det, i allefall tidvis, rovdyrpolitikken. De som bor med bjørn og ulv rundt seg har andre meninger og erfaringer enn de som ikke har disse firbente i sin nære omgivelse.

I denne forbindelse er det kommet forslag til at rovviltforliket bør revideres, og at partiet bør si følgende:
Høyre mener at Norge skal ha levedyktige bestander av de fire store rovdyrene. Rettigheter som går tapt som følge av rovdyrpolitikken, må erstattes fullt ut. Mulighetene for en felles forvaltning med tilstøtende regioner i våre naboland bør utredes, og det må bli lettere å få tillatelse til å ta ut skadedyr.
Hva tenker du om dette?

Ingen kommentarer: