tirsdag 25. november 2008

Norge må innføre euro

Arne Jon Isachsen på BI foreslår at Norge bør innføre euro.Morsom tanke. Programbloggen har tidligere lekt med en litt annen variant: at petroleumshandelen kanskje burde skje i euro.

Å tro at Norge kan bli "euro-medlem", uten å være EU-medlem, er neppe realistisk. Eller hva synes du?

10 kommentarer:

Unknown sa...

Det kan virke vanskelig, men som Isachsen sier; Ingenting er umulig før man har forsøkt å forhandle.

Hvis Sverige og Danmark går over til Euro, og Island blir fullt medlem, vil denne valutaen presse seg frem som uoffisielt betalingsmiddel også her.
Man skal ikke gå lenger enn til Hardrock cafe på Karl Johan før man får regningen i både kroner og Euro.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
jeg er egentlig veldig enig med deg/Isachsen i at "Ingenting er umulig før man har forsøkt å forhandle"...

...så skal jeg la skepsisen min til realitetene ligge i ro :-)

Anonym sa...

Jeg er i utgangspunket prinsippiell motstander av Euro fordi det er en monopolisering av pengemakt og svekker konkuransen i mellom valuta.

Dette fører til mindre makt til individer og mer makt til stater sentralbanker og byråkratier.

I tillegg så skal det nevnes at Euroen på lang sikt kommer til å møte på ENORME problemer i det de store ufinansierte pensjonsforpliktelsene til de store europeiske landene tikker inn.

"The population in Europe is aging and declining. A trend that
could have been perfectly manageable with foresight could turn into
a catastrophe given the increasing unfunded liabilities arising from
pay-as-you-go (PAYGO) public pension programs, now more than
200 percent of GDP in France and Italy, and more than 150 percent
of GDP in Germany. This situation is especially difficult in a continent
where entitlements are deeply entrenched in a welfare state
culture.
The European Commission recently stated, “There is a risk of
unsustainable public finances in some half of EU countries. Belgium,
Germany, Greece, Spain, France, Italy, Austria and Portugal are on
this black list.” Furthermore, the monetary affairs commissioner of
the European Union warned, “There is only a limited window of
opportunity for countries to get their public finances in order before
the budgetary impact of aging takes hold as of 2010” (EUobserver.
com, May 21, 2003).
So, the PAYGO pension system could turn out to be one of the
gravest threats to the single European currency."

Når denne bomben tikker inn må de store Euro landene enten devaluere euroen for å kunne betale pensjons forpliktelsene sine eller låne enorme pengesummmer de vil få alvorlige problemer med å betale tilbake eller heve skattene betraktlig.

Alle disse tre alternativene vil også ramme de landene som har finansiert sine pensjonsforpliktelser, men bruker Euro fordi det undergraver verdien til Euro og generer inflasjon.

Lønnsmottakere i land med gode statsfinanser blir derved lurt til å betale for de dårlige statsfinanse til andre land gjennom infalsjon.


Personelig så tror jeg Euroen vil bryte opp pga denne problematikken.

Programsekretariatet sa...

frydonomics:
Forholder du deg da til Europa som en lukket monetær sone, opåvirket av valutaer i resten av verden? Monopol innebærer ingen annen konkurranse (dvs valuta) og det er jo ikke tilfelle i verden i dag.

Anonym sa...

Av nøyktig samme årsak som jeg synes det er et poeng at det finnes så mange tilbydere av varer og tjenester som overhodet mulig synes jeg også at det er postitivt at det eksiterer så mange valutaer som mulig.

Konkurranse er sunt og positivt. Konkurranse mellom valuta spesielt, sørger for et incentiv til å holde gode statsfinanser. Når pengeenheten blir overnasjonal blir det mulig å velte sine dårlige finanser over på andre fordi en generell svekkelse av valutaen rammer alle brukere.

Dette er spesielt gjeldene for US. Dollar som er verdens reservaluta, men vil også bli det for Euro etterhvert.

Monitære unioner er derfor generelt sett en dårlig ide.

Til dette monopolisering så snakker jeg derfor om både den lukkede Euro sonen, hvor Euro nå har monopol, og verden generelt som gradvis mister den konkurransen valuater i mellom.

Anonym sa...

Ser at noen her er i mot Euro på grunn av at de hevder at den minsker konkurransen mellom valutaer.
MEN situasjonene i dag er at US Dollar har monopol på å være reservevaluta i verden. En litt større Euro vil komme i reell konkuranse med Dollar, og det skulle vel være bra. Konkurranse forutsetter en viss grad av likeverd, og ingen er likevedige med Dollar i dag ....

Anonym sa...

Dollarens situasjon slik som den er i dag vil forandres uansett i løpet av nærere fremtidig, i takt med fremveksten av nye sterke økonomier i Asia, antagelig vil monopolet til Dollaren brytes om ikke lenge uavhengig av Euro.

Problemet med Euroen er at den ikke har dekninig noe enkelt lands statspapirer og finanser hvilket som gjør det mulig for enkelt land å stjele kredittverdighet fra andre.

Presset på dette vil forværre seg i takt med at pensjonsforpliktelsene til Eurolandene blir større.

Admiral_Gullars sa...

Innføre euro? Tja...
Vi kunne jo starte med å utfase den alldeles latterlige femtiøringen?

Nyland sa...

da Montenegro ble selvstendig i 2006 innførte de Euro som myntenhet uten å være medlem i EU, så hvorfor ikke Norge ?

Programsekretariatet sa...

adminral gullars:
hm, ja hvorfor ikke:-)

Politikk i Enebakk:
Virkelig? Jeg antar det er en ensidig aksept av euro som betalingsmiddel uten at de deltar i selve pengeunionen? På vilkår som øvrige medlemsland kreves å oppfylle (selv om de ikke alltid gjør det)?