onsdag 12. november 2008

Lønnskamp i politiet?

Det er mye debatt for tiden om mangel på ressurser i politiet. Noen hevder at det er behov for å heve lønningene. Det er det sikkert gode argumenter for. Hovedproblemet synes imidlertid å være at det er for få ansatte til å utføre jobben etaten er pålagt.

Lønnsforhandlingene skal jo skje i hht tariffavtalen og forhandlingssystemet. Det synes jeg i grunnen lederen av Politiets Fellesforbund er tydelig på selv. Det man da bør konsentrere innsatsen om er å få utdannet flere politimenn og -kvinner. Samtidig, og kanskje viktigere for å oppnå forbedring på kort sikt, er å åpne opp for at flere sivile ansettes i stillinger som ikke krever politifaglig utdanning. Vektere kan sørge for fangetransport, sivilt ansatte kan behandle utstedelse av nye pass etc.

Er det en tilsløring av debatten når regjeringen blant annet med statsråd Grande Røys i tet, ser ut til å utelukkende refse politiet for å drive lønnskamp? De kunne kommet problemstillingen i møte, nettopp ved å anstrenge seg for å ansatte flere.

Eller?

6 kommentarer:

Anonym sa...

Akkurat i denne saken opptrer Røys ryddig. Det er ikke lenger enn 6 mnd siden Arne Johannesen skrev under den nye lønnsavtalen. Det vil være helt feil dersom ett fagforbund skulle kunne forhandle om lønnsøkning "utenom tur".

Hvis det er slik at antallet sykemeldinger har økt voldsomt på kort tid, lukter det aksjon. De samme gjelder nekting av overtid. Dette er i strid med fredsplikten og bør forfølges i arbeidsretten.

Programsekretariatet sa...

anonym:
jeg er enig i at det er ryddig å henvise lønnskamp til lønnsforhandlingene. Men i denne saken er vel problemet egentlig mangel på personell, og det er en sak som regjeringen kan og bør håndtere uavhengig av lønnsforhandlinger.

Å gjøre debatten til en sak om lønn gjør vel at man tåkelegger det grunnleggende spørsmålet: Er det nok tilsatte i etaten?

Anonym sa...

Det er nok lønn polititjenestemennene er opptatt av. Å tro noe annet er naivt.

Ellers må ansvaret for mangelen på politi deles broderlig mellom nåværende og forrige regjering. Politutdanningen tar som kjent 3 år.

Det er også viktig å påpeke skjevfordelingen av politiressursene. Byene, særlig Oslo, er sterkt underrepresentert i forhold til distriktene.(antall politi pr innbygger) Her kan det gjøres politiske grep.

Programsekretariatet sa...

anonnym:
At PF vil ha høyere lønn, er greit, men er fortsatt en problemstilling som ikke bør stå i veien for at man gjøre noe med ANTALL tilsatte.

Som flere har påpekt er dagens situasjon et resultat av politireformen fra hhv Bondevik I og Stoltenberg I; som man begynte å se effekten av under Bondevik II. Fortsatt er det handlingsrom for å gjøre grep som å slippe til flere sivile og frigjøre politifolk til andre oppgaver. Men det har jeg ikke hørt regjeringen snakke om - og det synes jeg er rart.

Anonym sa...

Jeg syntes her at Høyre burde gå inn for å la sivile slippe mer inn i slike stillinger som programsekretariatet foreslår.

Programsekretariatet sa...

anonym:
Ser ikke bort fra at det vil bli en formulering i programmet (som H forsåvidt også har tatt til orde for allerede).