torsdag 6. november 2008

Hvem skal vie - hvordan

Følgende forslag ligger på bordet:
Ekteskap er både en religiøs og en verdslig handling, og det verdslige gir rettigheter etter norsk lov. Det bør derfor vurderes ulike ordninger der borgerlig vigsel skal ligge til grunn for den verdslige statusen, mens trossamfunnene selv håndterer den religiøse seremonien.
Er du enig?

8 kommentarer:

Arne Solheim Kaldahl sa...

Enig. Dette betyr at borgerlig vigsel egentlig blir obligatorisk, så kan de religiøse gjøre hva de vil etter på. Godt forslag.

Arne Solheim Kaldahl sa...

Tenkte bare jeg skulle legge inn en liten kommentar litt på siden av dette, men likevel når religion nevnes.
En av forskjellene på H og FrP tror jeg ligger her. Mange FrPere har et mye mere konservativt religionssyn enn H. Vi ser jo dette på tilnærmingen FrP KrF. En annen ting som H virkelig bør merke seg er: HEF hadde en medlemsundersøkelse for drøye 10 år siden om blant annet politisk syn blant medlemmene. Tre Partier var sterkt overrepresentert i HEF, SV, V og H. Partiene som var underrepresentert i HEF var Ap, FrP, Sp og selvsagt KrF. Kanskje noe å legge seg på minne....

Sebastian sa...

Ekteskapet består av de sermonielle og de lovmessige delene som blir nevnt. Gi alle mulighet til å få disse lovmessige rettighetene (og pliktene) uavhengig av trossamfunn, og om det er borgerlig (som det står i innlegget) eller kristelig.

Like rettigheter i ekteskapsinngåelse fra trosretninger og andre institusjoner blir bare realitet om det eneste den norske kirken har er det sermonielle.

Anonym sa...

Nei, overhodet ikke.

Som et konservativt parti bør Høyre være forsiktig med å fjerne tradisjoner og ordninger som har fungert godt over lang tid.

Å likestille livssyn på denne måten blir en intellektuell øvelse over hodet på mange. Statskirken er tross alt det overlegent dominerende trossamfunnet og bør derfor fortsatt ha full vigselsmyndighet.

La oss heller finne programformuleringer som kan ØKE oppslutningen om partiet.

Arne Solheim Kaldahl sa...

Til anonym:
Dette er ikke bare en konkuranse om å få flest stemmer, det handler om å prøve å få støtte til holdninger vi kan stå for.
Konservativt er å forandre for å bevare.
Statskirken er en anakronisme, og har flest medlemmer på grunn av et ekstremt gunstig medlemssystem for den. Den bør avskaffes så snart som mulig. Send alle medlemmer en giro hvert år for medlemskontigent, så ser vi hvor mange som vil være medlemmer. Min datter ble ikke døpt, ingen av foreldrene var medlem av statskirken da hun ble født, men da hun var 15 var hun av en eller annen merkelig grunn registrert som medlem av kirken.

Programsekretariatet sa...

alle:
gode argumenter, takker for det.

Arne: Jeg ser at du ikke lenger er "anonym"...:-)

Sissel Vedal sa...

Jeg er tilhenger av at man skiller den seremonielle og den juridiske delen helt. Med dette mener jeg at det skal være mulig, for to som ønsker å forplikte seg til hverandre, å gjøre dette enkelt uten at en seremoni må "tas på kjøpet". Da tenker jeg også på det som skjer i rådhuset.

Det skal være mulig for to stykker å skaffe seg nødvendige papirer, fylle dem ut sammen, signere, få dem bevitnet og sende dem inn og la det bli med det.

De som imidlertid ønsker en markering skal selvfølgelig ha muligheten til dette, på den måten som passer dem best.

Programsekretariatet sa...

sissel:
Nettopp, og det er vel i grunnen det som ligger bak forslaget som er kommet inn.