torsdag 20. november 2008

Valgordningen

Bør den revideres? Bør det f.eks bli adgang til å stryke kandidater igjen, på lister til kommunevalget? Og ifm stortingsvalget - bør det være større likehet mellom "en stemme" i befolkningstette strøk og befolkningsmagre strøk? Eller er det greit som nå?

11 kommentarer:

Fredrik Mellem sa...

Kan noen gi meg en eneste grunn til at vi skal ha ulik valgordning ved kommunevalg på den ene siden, og fylkestingsvalg og stortingsvalg på den andre siden?

De velgerne som leverer listene uendret er i soleklart flertall. Deres valghandling må rimeligvis betraktes som en stemme til listen slik den er. Hva er det som er så høyverdig demokratisk ved at et mindretall av velgerne kan endre på dette? Bare ved kommunevalg?

Partiene kan forhåndskummulere inntil 10 kandidater. Det vil alltid være nok, i alle kommuner, for de minste partiene. Store partier i store kommuner vil derimot bli rammet av dette. Hva er det som er prinsipielt og demokratisk ved dette?

Vox populi sa...

Jeg synes den nye valgordningen med bl.a. 19 utjevningsmandater i stedet for 8 som tidligere, gir et brukbart kompromiss som er til å leve med.

Når det gjelder strykninger, så er vel ikke "sekreteriatet" helt oppdatert? Det er da full anledning til å stryke og endre rekkefølgen ved stortingsvalg. Sitat fra Valgloven: "§ 7-2. Endringer på stemmeseddelen

(1) Velgeren kan ved stortingsvalg endre rekkefølgen kandidatene er satt opp i på stemmeseddelen. Dette gjøres ved å sette nummer ved kandidatnavnet. Velgeren kan også stryke kandidatnavn ved å gå frem som angitt på stemmeseddelen."

Arne Solheim Kaldahl sa...

Synes vi bør få tilbake muligheten til å stryke kandidater. Det gir kandidatene større uttelling for å vise seg frem for befolkningen.
Det jeg helt klart er i mot, som mange er for, er oppløsningsrett. Det bør vi holde oss unna, det åpner for misbruk.(Husk Maggie T og falklandskrigen ...)

Fredrik Mellem sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Programsekretariatet sa...

vox:
sorry - jeg skulle skrive "ved kommunevalg" - det rettes. Saken ble behandlet i dok 8:15 (2007-2008), Innst. S. nr. 110 (2007-2008) - og skal utredes....

Anders sa...

Det har i det siste vært økt fokus på manglende representasjon av forskjellige grupper (kjønn, yrker, etnisitet, etc) på Stortinget. Dagens valgordning favoriserer geografisk variasjon fremfor annen variasjon.

En løsning ville være å ha store valgdistrikt. F.eks. kunne Norge deles inn i fem geografisk enhetlige valgområder hvor ca 1 mill mennesker sognet til hvert område. Disse kunne hver velge inn 25 representanter til Stortinget (125 representanter burde holde). De store partiene ville da kunne ta rundt 10 mandater i hvert valgdistrikt. Da ville også listene i større grad kunne reflektere bredde i alder, yrkesbakgrunn, kjønn, etc. Forøvrig burde nominasjonsprosessen være mer direkte (hvor mange ledd med rådgivende prosesser har f.eks. Oslo Høyre?), og mulighet til å endre listene ved Stortingsvalg innføres.

Programsekretariatet sa...

anders:
Enig i at det er oppmerksomhet om behov for mer mangfold på stortinget. Det kunne jo kanskje være relevant å se hvor mange som stiller seg til disposisjon - dvs hva er grunnlaget man har å velge ut fra? Er det like mange kvinner som stiller opp som menn, like mange med annen etnisk bakgrunn osv.. Mon tro om utfordringen er å øke rekrutteringen?

Verdikonservativ sa...

Anders er inne på noe; Stortinget er en nasjonalforsamling som skal ta avgjørelser til beste for landet. En radikal og fremtidsrettet valgordning ville være å kopiere Nederland og Israel. De har èn liste for hvert parti, altså ingen distrikstmandater.
Da måtte partiene allikevel ta nødvendige hensyn til en bred representasjon (bosted, alder, kjønn, etnisitet mm) - hvis ikke ville velgerne reagere.

Med èn liste ville vi få et Storting inndelt i partier og med større potensial for nødvendige overordnede nasjonale grep.

I tillegg bør man kunne legge opp til en betydelig velgerinnflytelse på personvalget med strykninger og kumuleringer på lik linje med kommunevalgene.

Programsekretariatet sa...

vedikonservativ:
Uenktelig en interessant tanke om én liste pr parti, for hele landet. Men tror du virkelig det lar seg gjennomføre - dvs at det vil være støtte til dette blant et flertall av partiene på stortinget?

Og tror du f.eks Hordaland og Rogaland vil akseptere å ikke få liv til å sette egne kandidater øverst på en liste til stortinget?

Verdikonservativ sa...

De store partiene ville som sagt uansett ha med representanter fra alle deler av landet - ellers ville velgerne straffe dem.

En annen stor fordel med nasjonale lister er at hver stemme ville telle likt - i motsetning til i dag. Behovet for utjevningsmandater ville derfor falle helt bort.

Programsekretariatet sa...

Verdikonservativ:
jeg er i teorien enig med deg, men jeg tviler sterkt på at et flertall i noe parti vil gå inn for en sånn reform. Til det tror jeg rett og slett man er for opptatt av å ha "sine" fylkeskandidater på stortinget". Og det tror jeg det fleste vil mene sikres best med egne lister fylkesvis.