torsdag 23. oktober 2008

Videregående over hele landet

Valgfrihet er viktig. Det er bakgrunn for forslaget som Programkomiteen har mottatt om at elever skal kunne søke seg inn på videregående skoler over hele landet. Altså at hele landet er ett opptaksområde.

Hva tenker du om det?

4 kommentarer:

Christian sa...

Hva med de elevene som da må gå på skole i nabofylket eller lenger unna fordi at de ikke kom inn på "nærskolen" sin?

Programsekretariatet sa...

christian:
Ja vil det bli et problem? Man kunne ev løse det med en særrett innenfor egen bostedsregion.

Dette er jo litt den samme debatten som har vært bl.a. i Oslo mht fritt skolevalg, men nå altså på nasjonalt plan.

Cracked actor sa...

Dersom man skal ha noen reell mening med fritt skolevalg, er selvsagt fylkesgrenser like meningsløse som tidligere skolekretsgrenser. Problemet Christian tar opp, som selvsagt kan være reelt for noen, er ikke noe større utfordring enn det er når "nærskolen" ikke leverer de grunnkurs og vk-kurs som eleven faktisk vil ta. På den skolen jeg gikk på hadde de f.eks. ikke vk 2 i sosialøkonomi, skulle man ta det måtte man enten ta det som privatist (og med det risikere å bli rammet av lærernes usolidariske streikevilje, med sensornekt), eller gå på en annen skole. Eller for den saks skyld: Elever fra Svelvik (i Vestfold) vil ha like kort/lang reisevei til videregående skole i Drammen (Buskerud) som i Sande (som da er "nærskolen" i Vestfold) - eller, for dem som da vil gå på en skole med alle grunnkurs/VK-kurs, så må de helt til Holmestrand eller Tønsberg, altså 5 - 7 mil unna. I stedet for å to mil til Drammen. Nærskole?

Det er selvsagt plusser og minuser med alt, også fritt skolevalg. Til grunn for politikken ligger imidlertid prinisippet om at det er eleven selv (og foreldrene) som har ansvar for oppvekst, oppdragelse og skolevalg. Fylkesgrenser er, som sagt, like upresise som skolekretsgrenser. Det er ønsket om å lære og friheten til å velge som skal ligge til grunn for skolepolitikken. Derfor mener jeg også at Høyre skal vokte seg vel for å innføre "kompenserende" tiltak som "særrett" etc. Dette blir som å si at man primært ønsker ett system, men ettersom noen oppfatter dette negativt, så har vi lagt inn en støtdemper. Det som heller burde være linjen er å sørge for en politikk som gir klare, gode og riktige kriterier for inntak på videregående skole, og at folk gjøres kjent med disse. Er man for fritt skolevalg så kan man faktisk ikke politisere seg vekk fra det faktum at noen som ønsker å gå på "nærskolen" - kun fordi den er "nær" - faktisk vil kunne oppleve å ikke komme inn, dersom vedkommende ikke oppfyller kriteriene for å komme inn. Jeg mener helt reelt at det ikke er noe problem å bare innrømme at det er en effekt av systemet, og årsaken til det er fordi vi satser på kvalitet og læring, ikke på byråkrati og fylkesgrenser (og når det er sagt: Forhåpentligvis skal fylkeskommunen legges ned, og hvordan blir disse kretsgrensegreiene da, egentlig? Og eierskapet??). Delvis fordi dette også er en del av pakken "ansvar for egen læring" (et klassisk UH-slogan som bør pusses støv av), samtidig som de problemene som Christian nevner i stor grad eksisterer allerede i dag.

Programsekretariatet sa...

ca:
Notert. Mal apropos - fylkesgrenser: Der skjer det i allefall liten på denne siden av stortingsvalget....