onsdag 22. oktober 2008

Anonyme elever

Programkomiteen har mottatt følgende innspill:
Innføre elevnummer ifm retting. Elevnummeret anonymiserer eleven og sikrer dem en objektiv vurdering av prøven. I en tid hvor det blir vanligere å benytte seg av internettbaserte prøver og mange klasser har pcer til alle elvene, anonymiseres prøven ytterligere og trynefaktor kan unngås.
Synspunkter?

9 kommentarer:

Christian sa...

Glimrende forslag, men det vil jo mest sannsynlig kreve et sentralt datasystem som vil gjøre prøvelaging mer tungvint og som vil kreve noe investering...

Programsekretariatet sa...

christian:
Hvorfor skal dette være så dyrt og vanskelig? Det brukes jo noen steder allerede?

Christian sa...

Jeg sier forøvrig ikke vanskelig, men tungvint, det vil være tungvint fordi at det i dag er slik at lærerne sitter med sin datamaskin eller penn og papir der hvor de vil, for seg selv og lager prøvene, deretter deler de dette ut og samler inn igjen.
Dette krever ingenting og lærerne kan gjøre det på sin måte, med andre ord; Enkelt.

For at en skulle kunne lage anonyme elevnummer så bør det allerhelst være nummer som endrer seg fra gang til gang, det kan ikke være mulig for læreren å sjekke elevnummerets eier før alle prøvene er ferdigrettet og allerhelst bør ikke skolen heller ha tilgang til dette, med andre ord det må være et sentralt system.

Dette sentrale systemet må først bli matet med all informasjon, om hvilke elever som går hvor, hvilke klasser de går i (ikke bare hovedklasser men også fagklasser) når de går der og så videre.
Så må læreren "opprette en prøve" i systemet, dermed lages det anonyme elevnummer for den valgte klassen.
Så må læreren mate selve prøven med informasjon om svaralternativer, om det skal være multiple choice eller andre former for svar.
Så må det velges hvor mange prosent av prøvens totale karakter hver enkelt del skal telle, eller om det skal være opp til læreren der og da, og andre slike vurderingskriterier.
Så til slutt kan læreren velge å kjøre ut en lenke på elev-eposten til elevene med en gang eller på et bestemt klokkeslett.

Det er sikkert flere valg eller delprosesser som må inn i dette systemet, jeg er ikke lærer så jeg klarer ikke være mer nøyaktig, men det krever i hvert fall at læreren er på et sted med internett-tilgang isteden for å kunne være hvor vedkommende skulle befinne seg, for eksempel på hytta i helgen.

Det krever også at prøvene taes på en av to måter, på internettskjema med elevene ved en datamaskin, dette krever datamaskiner til alle.
Eller at elevene får tilsendt elevnummer på e-post og at de signerer oppgaven etterpå med dette nummeret.
Har de glemt nummeret så vil ikke læreren på noen lett måte kunne skaffe eleven dette nummeret siden læreren ikke skal kjenne til det heller.

Men umulig er det ikke, men det vil koste noen kroner å utvikle et sånt system og ikke minst å drifte det, i tillegg så vil det være tungvint i så måte at lærerne ikke kan være uten internett-tilgang når de lager prøven (det er ikke alle hytter (f.eks) som har dette) og at elevene enten må få med seg nummeret sitt før prøven eller være bundet til at internett på skolen er oppe akkurat da og at skolen har datamaskiner nok til alle.

Dette med lærernes mulighet til å lage prøver offline kan alltids ordnes gjennom et offlineprogram hvor de kan lage prøven som siden eksporteres ut fra offlineprogrammet og importeres inn i det sentrale systemet hvor prøven genereres.

Som sagt, det er ikke vanskelig, men det vil være tungvint, veldig teknologikrevende (i form av datamaskiner og internett) og det vil kreve utvikling og drifting av programvare.

Det vil også alltid være en fare for hacking, men det slipper man vel ikke unna nå heller siden lærerne sikkert fører karakterer og slikt i en excel-fil på sine personlige datamaskiner.

Christian sa...

Men bare for å ha sagt det, jeg synes det er en strålende idé.

Et hinder til; det er fremdeles en god del teknofobiske lærere.

Programsekretariatet sa...

christian
ok - skjønner hva du mener:-)

Anonym sa...

Et godt forslag. Her er et par til:

1. Skriftlige prøver rettes av andre lærere på skolen enn egen faglærer

2. Standpunktkarakterer fjernes som grunnlag for opptak etter videregående. Muntlig eksamen bør kunne avvikles uten egen faglærer til stede.

Programsekretariatet sa...

anonym:
punkt 1 kan jeg forstå, men ikke punkt 2. Mener du at man ikke skal kjenne elevens/sitt eget kunnskapsnivå?

Anonym sa...

Ja, fordi elevenes prestasjoner skal kunne evalueres mest mulig objektivt. Jeg kan derfor i prinsippet ikke se hensikten med at faglærer skal delta.

Brynhild Sirevåg,
Utdanningsattaché ved den norske ambassade i Paris, har for øvrig skrevet følgende om den franske videregående skolen, le baccalauréat (bac):

"At bac er vanskelig å røre ved, viste seg spesielt da tidligere utdanningsminister Fillon i fjor ønsket å reformere den bl.a. ved å foreslå å kutte antall skriftlige prøver fra 12 til 6. Begrunnelsen var at det høye antall eksamener er både tungt og kostbart å administrere. Fransk skoleungdom strømmet da ut på gatene støttet av sine lærere for å kjempe mot en redusert eksamen. Deres begrunnelse var i hovedsak at fransk bac har et høyt renommé og ikke bør rokkes ved nettopp fordi avsluttende eksamen holdes på nasjonalt nivå og vurderes av sensorer som ikke kjenner eleven. Det blir en nøytral vurdering. Færre avsluttende prøver på nasjonalt nivå ville svekke det nøytrale aspektet."

Programsekretariatet sa...

anonym:
Du ønsker mao å rendyrke karakterer ifm eksamen?

Litt på siden: kan hende vi burde ta mål av oss at norsk skole skal sikte mot å utvikle en tilsvarende "bac" som den franske - da tenker jeg først og fremst på nivået. Hadde vært flott om Norge ble kjent som en særdeles kunnskapsrikt land; men det er kanskje en tøvete tanke??