fredag 24. oktober 2008

Kutt statlig eierskap

Programkomiteen har mottatt følgende forslag:
Halvere det statlige eierskapet i norsk næringsliv innen 2013. Samlet forvalter departementene statens eierinteresser i 80 selskaper, og det er mer enn 280 000 ansatte i selskaper som staten eier helt eller delvis. Ikke bare representerer offentlig nedsalg en betydelig potensiell inntektskilde, som kan brukes på skatteletter, bekjempelse av klimaendringer, utdanning eller helse og omsorg. De offentlig eide selskapene blir til tider også styrt på uforsvarlig måte. Dagens sosialistregjering har de siste årene stått for så mange hårreisende innblandinger i selskapenes drift at det i seg selv er ”bevis” på at staten ikke er en god eier.
Synspunkter?

16 kommentarer:

Aksel Fridstrøm sa...

Bra å bli kvitt staten som eier i næringslivet, men jeg synes ikke aksjene skal selges.

Det er vanskelig for staten å bli kvitt så mye penger så hele beløpet for salget ender sannsynligvis bare opp i oljefondet og så kan sosialistene bare kjøpe tilbake selskapene på et senere tidspunkt, alternativ så kan også inntektene fra salget bli brukt til å øke de offentlige utgiftene som heller ikke er bra.

Det beste vil vært om staten bare overførte aksjene til innbyggerne slik at eierskapet overføres uten at det trenger å foregå noen økning i statens inntekter.

Det finnes forskjellige måter å gjøre dette på jeg, men synes den beste løsningen er å kjøpe ut offentlige pensjonsforpikteleser.

Det er dog også mulig å overføre aksjer direkte til lønnsmotakere som sier i fra seg lovfestede rettigheter mot staten f.eks dersom du sier i fra deg retten til sykelønn kan du i stedet nå få et visst antall aksjer i statoil.

Det er selvfølgelig også bare mulig å bare opprette en vps konto i navnet til hver innbygger og overføre verdipapirene direkte dit, men jeg synes at det muligens ville blitt en litt skjev fordeleling da det er mange mennesker som har levd store deler av livet på trygd og aldri levert noe tilbake og da fortjener du ikke å få noen aksjer.

Programsekretariatet sa...

aksel:
mener du at staten skal gi bort verdiene de sitter på?

Aksel Fridstrøm sa...

JA!
Alternative til å gi dem bort er at staten bruker disse pengene til å øke de offentlige utgiftene. Det er en grunnleggende dårlig ide.
Det er veldig vanskelig å gi så store beløp i skattelette fordi at inntektene av salget bare er noe du har en gang mens skatteinntekter er noe du trenger fortløpende. Salg av aksjer for å finansiere skattelette er derfor en meget midlertidig og kortsiktig affære.
Det er selvsagt mulig for staten å finne enkelte utgifter som ikke forplikter noen videre finansiering for deler av inntektene av salget (f.eks pusse opp enkelte bygg), men ikke for så store beløp som det her er snakk om.
Så det mest sannsynelige utfallet av statlig nedsalg i næringslivet er på lang sikt at skattene må øke.
Dette fordi at staten antagelig vil bruke deler av inntektene fra salget på å investere til utgift (f.eks bygge barnehager som du etterpå må subsidiere inn i evigheten) samtidig som inntektssiden svekker seg fordi staten nå ikke lenger kan bruke utbytte fra disse selskapene til å betjene de fortløpende utgiftene på statsbudsjettet. Så den langsiktige konsekvensen av å selge selskaper for å satse på skole, utdanning og miljø etc. og alle andre offentlig finansierte formål er høyere skatt.
I tillegg er det også slik at staten legger beslag på enorme mengder tilgjengelig sparing i bankvesenet ved å selge disse aksjene direkte til nordmenn. Dersom staten ikke tilfører like mye sparing vil dette kunne tvinge rentene oppover i en periode jeg ikke tror at det vil være så lurt.
Det beste staten kan gjøre med disse aksjene er derfor å overføre dem direkte til befolkningen, altså å gi dem bort.
Det kan gjøres på mange forskjellige måter antageligvis er en blanding av forskjellige kriterier det beste. Det kan også være en tanke å forsøke å reversere skattenivået dvs. alle som betalte 40 % skatt i perioden 2000-2008 skulle i stedet bare betalt 30 % så tar staten å gir tilbake det man har betalt for mye ved å overføre tilsvarende verdier i form av aksjer (eller opsjoner på aksjer) i offentlige eide selskaper.
Dette vil føre til at vanlige nordmenn plutselig vil sitte på en formue av en større betydning. Da kan det jo hende at de slutter å stemme AP også, men det er kun en hyggelig bonus ;-)

Aksel Fridstrøm sa...

vedlegg:

http://en.wikipedia.org/wiki/Voucher_privatization

John-Arne Nyland sa...

Staten skal gjøre det som det er kun staten som kan gjøre. Eie selskaper, drive "butikk" osv er det folket selv som skal gjøre. Nei til statlig eierskap.

Programsekretariatet sa...

john-arne:
men tenker du at staten kan ha "strategisk interesse av" eierskap i enkelte selskaper: Som ifm oppbyggingen av SAS i sin tid, Statoil??

Nicolai sa...

Min mening er at staten skal selge seg helt ut av alle selskapene de nå har eierandel i. Jeg har ikke greid å finne et eneste godt argument for statlig eierskap og håper at Høyre går innfor å selge seg ut av alle de deleide selskapene de nå eier. Jeg håper også at Høyre går inn for å privatisere de selskapene staten nå eier 100% i. Jeg, og forhåpentligvis Høyre, mener at staten skal hente inn sine inntekter gjennom skatter og avgifter, ikke gjennom drift av selskaper. Pengene fra salget av disse selskapene burde gis tilbake til skattebetalerene på en eller annen måte.

Problemet med å gi disse tilbake er at, uten at staten reduserer sine aktiviteter like mye, vil føre til økt inflasjon og høyere rente. En god løsning vil kansje derfor være å gi pengene til en internasjonal organsasjon, slik som EU eller IMF (ikke FN).

nicolai sa...

Foresten trenger ikke staten en direkte eiendel når den har en "strategisk interesse" (hva nå det skulle være?). Alt kan i stedenfor reguleres gjennom lovverket, f.eks gjennom konkuranselovgivningen eller lignene.

Verdikonservativ sa...

Forslaget er alt for absolutt i formen.

Høyre bør programfeste en ny gjennomgang av statens eiereinsteresser med sikte på nedsalg i selskaper der det ikke er strategiske argumenter for fortsatt positiv eller negativ eierkontroll.

Staten må fortsatt eie vital infrastruktur, primært som statlige etater. (Jerbane, vei, flyplasser, kraftnett, telenett mm)

nicolai sa...

Jeg kan ikke se hvorfor staten skal eie Gardemoen osv, det finnes nok av priate firmaer som eier flyplasser rund om kring i verden. Jeg syntes heller at vi kan programfeste at Høyre ønsker å privatisere Avinor og NSB, dette er jo statelige selskaper som har bevist at de ikke greier å levere de tjenestene de skal levere.

Verdikonservativ sa...

Enig i at NSB bør privatiseres, så lenge vi har et statlig Jernbaneverk. Når det gjelder Avinor burde luftovervåking (flygeledelse)vært skilt ut som en egen statsetat. Resten kan gjerne privatiseres.

John-Arne Nyland sa...

Staten skal ikke eie selskaper selvom de er "strategisk" viktig. Rent teoretisk behøver ikke staten eie noe som helst, man bare leie/kjøpe tjenester fra andre. Se for eksempel Island som ikke har forsvar engang.

Konservativ sa...

Idiotisk forslag som virker motivert av ønske om å mele egen kake/korrupsjon.

Finanskrisen har vist oss at vi trenger ansvarlighet. Staten er den beste garantisten for en forsvarlig og langsiktig forvaltning av disse interessene. Hvorfor skal folket gi fra seg disse verdiene til griske enkeltpersoner?

Staten (folket) er en god eier.

Liberalisme er det motstatte av konservatisme.

Anonym sa...

"Staten skal ikke eie selskaper selvom de er "strategisk" viktig. Rent teoretisk behøver ikke staten eie noe som helst, man bare leie/kjøpe tjenester fra andre. Se for eksempel Island som ikke har forsvar engang."

Dette er det dummeste jeg noen gang har hørt, og har vel lite i en programdebatt i Høyre, som konservativt parti, å gjøre. Island er vel ikke akkurat noe økonomisk forbilde.

At staten skal leie alt handler om at noen vil berike seg på fellesskapets bekostning. Vi kaller det korrupsjon, og systemet fører til elendige tjenester til befolkningen mens noen få griske mennesker stjeler fellesskapets verdier.

Anonym sa...

Privatisere NSB?

Dette har de prøvd i Storbritannia for lenge siden. Hva har det ført til? Elendige og frustrerende tjenester, mangedobling av ulykker. Ingen snakker med noen, fordi alt er fullstendig oppsplittet.

Hvorfor nekter noen å lære av erfaring?

Jernbanen er kjerneinfrastruktur som SKAL drives av staten.

Jeg er konservativ, men kommer aldri til å stemme på et parti som vil privatisere jernbanen.

Konservativ sa...

"Jeg syntes heller at vi kan programfeste at Høyre ønsker å privatisere Avinor og NSB, dette er jo statelige selskaper som har bevist at de ikke greier å levere de tjenestene de skal levere."

Du motsier deg selv. Først roser du selskapene for å være statelige (sic!), så sier du de ikke greier å levere tjenestene. Personlig aner jeg ikke hvor du tar det fra. Jeg synes Gardermoen er en utmerket flyplass som det er aldri er noen problemer med. Jeg reiser ofte med fly, og Gardermoen er min absolutte favorittflyplass.

At staten skal drive flyplasser handler bl.a. om sikkerhet. Jeg vil ikke at private selskaper skal få gamble med mitt liv.

Personlig er jeg også tilhenger av fungerende og effektive jernbaner. Det er bevist at «privatisering» av jernbaner fører til mangedobling og ulykker, ekstreme forsinkelser og elendig tilbud (kjent eksempel: Storbritannia).

Derimot er jernbaner i land som er gjennomført statlige (Frankrike f.eks.) presise og skikkelige.

Om NSB ikke fungerer godt nok handler det om at det brukes for mange milliarder i dette landet på å bygge tunneler og broer til bygder med 10 innbyggere, og for lite på kollektivtransport. I tillegg har markedstullingene inntatt NSB-ledelsen de siste årene og gjort hva de kunne for å rasere NSB. Ut med markedstullingene, og få igang skikkelige bevilgninger til kollektivtransport.

Kollektivtransport er IKKE "forretningsvirksomhet". Det er kjerneinfrastruktur i et samfunn, og skal betales av samfunnet. Det skal ikke "lønne seg", isolert sett i økonomisk forstand.