mandag 13. oktober 2008

Oppslutning og krisetider

I den første målingen etter finanskrisen, går Høyre og AP frem, mens Frp går tilbake, i følge VG. Mye kan fortsatt skje og det er lenge til valget. Flere økonomiske kommentatorer uttaler samtidig at de forventer at denne krisen vil vedvare en stund. Da er det vel grunn til å tro at folk vil ha nøktern, trygg og handlekraftige politikere.

På søndag fikk Norge sin krisepakke. Kommer den for sent, vil den ha effekt? Hva synes du om Solheims forslag - pakken må ta hensyn også til klimakrisen?

4 kommentarer:

Fryd&Gammen sa...

Denne pakken er en skandale!
Pakken er på ca 75 000 kroner per capita i Norge. Dette er med andre ord en av de største finansielle krisepakkene i verdensøkonomiens historie og det er ingen som stiller ETT kritisk spørsmål, bare sitter og klapper i hendene.

Denne pakken innebærer at staten nå eier boliglån i bytte mot statsobligasjoner, men det er jo ingen garanti for at disse boliglånene vil holde seg i verdi.
Skulle verdien av norske boliglån falle vil staten måtte dekke over differansen.

Holdere av norske statsobligasjoner vil etter hvert kunne bli mistenksom for hvorvidt den Norske stat og sentralbanken faktisk har de pengene den hevder å ha. Dersom boliglånene ikke lenger er en tilfredsstillende sikkerhet må staten antagelig trykke opp differansen for å kunne utbetale de midlene den har lovet.

Dette vil i praksis bety en devaluering av kronen. For holdere av norske statsobligasjoner er dette en betydelig risiko å ta og vil kunne føre til et spekulasjonsangrep mot norske kroner dersom der kommer frem at deler av gjelden risikeres misligholdt.

Programsekretariatet sa...

fryd&amp:
Reaksjonen din er interessant, samsvarer i grunnen langt på vei med begrunnelsen i representantenes hus i USA da de stemte mot sin krisepakke første gang.

Hva mener du bør gjøres i denne saken?

Fryd&Gammen sa...

Dersom disse bankene er så solide som Jens, Kristin og Svein Gjedrem sier at de er.

Da kan de ta tapene selv...

Dersom noen banker går konkurs bør den norske stat ta dem over og nulle aksjene.

Det fungerte utmerket godt sist gang.

Det sentralbanken nå har gjort er at den har sagt fra seg muligheten til å sette rentene i Norge fritt.

Ettersom rentene henger nøye sammen med med boligprisene og derved også verdien av boliglån. Vil Norges-Bank nå påføre seg selv finansiell risiko ved å heve renten.

Den risikoen vil igjen kunne smitte over på kroneverdien, ved at valutaen svekkes.

Det betyr at dersom det nå skulle bli nødvendig med høyere renter i Norge vil de høye renten kunne bli etterfulgt av importert prisvekst som følge av svekket krone.

Hvilket som vil forværre måten denne krisen slår ut på i Norge.

Programsekretariatet sa...

fryd&amp.
Noterer standpunktet ditt.