tirsdag 7. oktober 2008

Høyres klare krav

Vi skal ha ny regjering neste år, og Høyre er nøkkelen til borgerlig samarbeid. Ikke for enhver pris. Erna Solberg er tydelig på hvor noen av grensestolpene våre går. I disse urolig finanstider er ikke minst ansvalig økonomisk politikk viktig.

Hva synes du om dette?

17 kommentarer:

Tankekorset sa...

Jeg synes det er kjempebra og helt nødvendig! Frps uansvarlige politikk på en del områder burde ikke tillates, spesielt ikke å gå langt over handlingsregelen, fordi dette går jo i konflikt med selve roten av Høyre. Har forresten meldt meg inn i Høyre jeg nå, var tidligere KrFer :)

(Og sorry for at jeg ikke fikk tid til å kommentere noe dere lenket til her tidligere, som jeg sa jeg skulle lese gjennom, men jeg kan trøste meg med at dere sikkert har glemt det like sikkert som at jeg selv ikke husker hva det var :P ).

Programsekretariatet sa...

tankekorset:
takk, og velkommen - det var hyggelig!

..sorry, husker heller ikke hva det var :-)

Aksel Fridstrøm sa...

Jeg synes dette grepet om å avklare vårt forhold til frp og markeringen av en smertegrense er meget smart og høyst på tide.

Jeg mener dog at vi burde vri partiet lenger mot høyre og snakke mer og tydeligere om skatt og samferdsel som er vinnerområder for frp.

Samtidig som vi sier dette bør vi også si at vi er skeptiske til å samarbeide med dem av ymse grunner vi bare kan finne på.

Dette vil besørge at frp får mindre oppmerksomhet på skatt og samferdsel som er arenaer de i dag for lov å dominere for sterkt, og at fokuset fra media heller vil rettes inn mot de sakene der de er i konflikt med alle andre. Antageligvis vil vi få god drahjelp fra de rødgrønne som vil snakke om borgerlig kaos ved å påpeke de sære sakene der frp skiller seg ut fra alle de andre, og derved slå velgere over til oss.

Dette handler om å snu en situasjon til ens egen fordel.

Programsekretariatet sa...

aksel:
gode poenger. Etterhvert som utkast til stortingsvalg blir klart så vil nok både skatt og samferdsel få behørig omtale. Og noe kommer nok før utkastet legges frem.

Forøvrig: ad samferdsel: Det ligger en resolusjon fra landsmøtet i april som er j..... dyrt, og hvor Høyre lover mye...

:-)

Arne Solheim Kaldahl sa...

Jeg er også meget fornøyd med denne avklaringen i forhold til FrP.
Jeg tror derimot ikke det er nødvendig å vri politikken "mot høyre".
En klar grenseoppgang vil slik jeg mener det gjøre at vi får tilbake velgere fra FrP(nå er det vits i å stemme H istedet for FrP), og gi oss stemmer tilbake fra V (Nå går H for en god Borgerlig regjering.)
For øvrig mener jeg at H burde si klart fra om at KrF, V og H regjering er første valg, andre valg må komme som en konsekvens av den parlamentariske situasjon. Det vil gi oss mer drahjelp fra KrF og V.
Forøvrig er FrP verken konservativt, borgerlig, liberalt eller liberalistisk.
Vi i H må aldri glemme at politikk blant annet er en kombinasjon av kamp for egne verdier og kamp om makten. Hvis kampen om makten tok overtaket av de to (som en allianse med FrP nå ville være) er det ikke bra.

Programsekretariatet sa...

arne solheim kaldahl:
Godt å høre at du er fornøyd med avklaringen.

NÅr det kommer til stykket er det vel uansett velgerne i valg som avgjør hvordan stortinget blir seende ut - og deretter må partiene ta ansvar for å få etablert en regjering som fungerer. Er derfor litt usikker på om det er hensiktsmessig å ha "første og andre valg". I såfall er førstevalget: En borgerlig regering med et sterkt Høyre. :-)

Arne Solheim Kaldahl sa...

Selvsagt er det velgerne som avgjør, men en klargjøring av hva pariene søker vil gjøre alternativene klarere for velgerne. Ap sine konklusjoner både i 1997 og i 2005 viser hvor idiotisk det er å binde seg til hva som skal skje etter valget. Velgerne må vite både hva vi ønsker og at vi er villige til å inngå kompromisser.
Si det blir et super valg, og vi kan danne sterke regjeringer enten med FrP eller med V og KrF, da velger vi .....

Programsekretariatet sa...

arne s.k.:
Ja, hva velger vi? :-)

Ren Høyre mindratallsregjering...??

Anonym sa...

Dagens ferskeste meningsmåling viser at H/Krf/V nå er hårfint større enn Frp.

Et spennende grep for H/Krf/V ville være å danne en egen allianse eller blokk med en utpekt statsministerkandidat og en felles politisk plattform før valget.

En slik konstellasjon vil i seg selv kunne gi økt oppslutning.

Hvis denne alliansen blir klart større enn Frp, vil Siv Jensen måtte velge mellom alliansens statsministerkandidat og Jens Stoltenberg.

Arne Solheim Kaldahl sa...

Meget fornuftig forslag .....

Aksel Fridstrøm sa...

Jeg vil ikke si jeg synes det er en veldig god plan. HUSK bondevik 2 regjeringen tapte valget.

Dersom vi skal ha en felles plattform med Krf og V vil det bli veldig vanskelig å fronte Høyres saker tydelig og det overlater et altfor stort spillerom til Frp.

Hele denne sammarbeidspolemikken er sterkt overvurdert, tror ikke det er så mange velgere som bryr seg om det såkalte borgerlige kaoset. De stemmer ut i fra hvilke saker de er opptatt av og ideologisk overbevisning og det er omtrent det.

Ved å ofre tydlig budskap på sammarbeidets alter mister vi hele slagsiden i partiet.

Dersom vi ønsker å ta Frp så er det beste vi kan gjøre å skvise dem dvs å ta fra dem de gode sakene, gjerne de sakene de henter flest stemmer på. Når vi gjør det blir de nødt til å finne andre arenar å boltre seg på for å skille seg ut, og desto smalere de sakene de for være alene om blir desto smalere blir også partiet deres.

Jeg foreslår at vi fokuserer på massive skattelettelser og en del enkelt investeringer i samferdselsektoren og utdanningsekstoren hvor vi simpelthen bare bør overby frp.

Så sier vi samtidig at vi ikke vil sammarbeide med dem på grunn av kultur og miljø. Dette er områder hvor vi liten grad konkurrerer om de samme velgerne og hvor frp er desidert svakest så det gjør ikke noe som helst om de får litt ekstra oppmerksomhet på disse områdene.

Stein Bjarne Wannebo sa...

Forslaget fra "anonym" er på sett å vis fornuftig hvis det viktigste for partiet er å kneble Siv Jensens valgmuligheter, samt å gi V/KRF en "regjeringsgaranti" såfremt valgresultatet tillater det.

Hvis målet heller er å gi det norske folk en reel mulighet til å ta et valg mener jeg vi bør gjøre det enklest mulig. Nemlig gå til valg som det vi er; Høyre.

Jeg mener det er å forlange for mye av velgerne hvis vi skal be dem sette seg inn i nok en politisk konstellasjon. Partisystemet er vanskelig nok å orientere seg i for Ola Nordmann om vi ikke skal sy sammen partiene også.

Jeg synes dagens uttalelser fra Erna Solberg er meget fornuftig. Det distanserer Høyre fra FRP, men samtidig har vi ikke lovt oss bort til V/KRF.

Aksel Fridstrøm foreslår at vi bør ta i fra FRP sine gode saker. Overby dem i de sakene de høster flest stemmer. Dette mener jeg er en uttalese som ikke kan forsvares av et parti som fronter seg selv som økonomisk ansvarlig og konservativt. Strider det ikke med partiets ideologi om vi skal glemme helheten og heller fokusere på de populistiske sakene? Dessuten vil FRP gå til frontalangrep på Høyre hvis vi skulle "kopiere" deres saker. Det vil dreie fokuset vekk fra saklig partipolitikk og gjøre Ola Nordmann ennå mer fortvilt over norske politikere. I verste fall kan det bidra til økt politikeravmakt blant det norske folk og at færre finner veien til stemmelokalene.

La oss gå til valg med en selvstendig, ansvarlig og lovende politikk hvor vi fokuserer på riktige skattelettelser fremfor kvantitative samt mindre statlig styring og avgiftsbelastning på norsk kultur og frivilligheten. Vi skal selvfølgelig heller ikke glemme forsvar, skole og samferdsel.

Programsekretariatet sa...

alle:
mange gode innspill og noen "interessante".

synes Stein Bjarne Wannebo har gode refleksjoner.

Ambisjonen vår er å rake ryggen å stå for egen politikk - helhet og ansvar. Med Erna som statsministerkandidat på borgerlig side. Eller hva?

Aksel Fridstrøm sa...

Jeg er ikke enig at det er problematisk for et konservativt parti å overby frp i enkelte saker.
Det er mulig det er problematisk dersom vi ikke har inndekning for forslagene, men det har ikke jeg sagt at vi ikke trenger.

Vi burde finne enkelte områder der vi tydelig signaliserer at vi ønsker å kutte og så omfordele de midlene til lavere skatter og samferdsel.

Ulf lerstien i Frp uttalte at frp tar sikte på å redusere skattene med 40 mrd. Det er ikke et uansvarlig beløp å overby.

Dersom vi kutter i sykelønnsordningen, legger ned noen kommuner strammer inn en god del trygeutbetalinger så er det massevis av penger i budsjettet til å overby de 40 mrd, uten at det går på bekostning av noen "helhet".

Programsekretariatet sa...

aksel:
Veldig enig i presiseringen din - om inndekning. Også enig i at det er behov for å synliggjøre kutt; men det er ingen lett oppgave....

:-)

John-Arne Nyland sa...

Veldig bra !Det er viktig at vi fremstår klar og tydelig i forhold til FRP

Programsekretariatet sa...

john-arne:
Godt å høre.