tirsdag 14. oktober 2008

Psykologihjelp

Programkomiteen har mottatt innspill knyttet til psykologitilbud, blant annet:
Høyre anmodes om å programfeste ambisjoner om tilrettelegging for psykologisk lavterskeltilbud til hele befolkningen, både barn, unge og voksne, sammen med et konkret mål om å sikre finansering på sikt slik at det sikres stabilitet i et fremtidig tjenestetilbud.
Synspunkter?

3 kommentarer:

John-Arne Nyland sa...

Psykisk helse er en del av helsesektoren som er underdimmensjonert i forhold til behovet. Støtter derfor i utgangspunktet forslaget uten at konsekvensene ved forslaget (økonomi) er kjent

Christian sa...

Det bør også være en maksimal ventetid for barn og unge for psyiatrisk tjenester på 30 dager eller mindre... (Og kostnadene er av mindre betydning, det koster samfunnet utrolig mye mer å ha ødelagte menneskeliv på sosialen hele livet)

Programsekretariatet sa...

john-arne og christian:
noterer støtten!