onsdag 8. oktober 2008

Egenandeler i helsesektoren

Vi har mottatt forslag til en post her på bloggen, som vi gjengir i en litt redigert versjon. Temaet er viktig og berøres også i helseutvalgets innstilling (debatthefte 3/2008 - Høyres helsepolitikk) som for tiden er til debatt.
Dagens system med egenandeler der vi får kvittert på et kvitteringskort og at vi når et tak, er for tungvint. Legen må bruke tid på å fylle ut, pasientene må bruke tid på å samle løse kvitteringer som kommer i tillegg, og ikke minst: NAV Trygd må bruke mye tid på summering og utstedelse av frikort. Løsning: Gitte grupper, kronikere, pensjonister, barn betaler ikke egenandeler, mens normalt friske betaler egenandeler uten tak.
Hva tenker du, om dette eller andre sider av debatten rundt egenandeler?

4 kommentarer:

Anonym sa...

Først en liten protest mot at dagens system er så tungvint: Jeg har selv nådd "taket" et år, og den gang tok det legen ca et minutt å fylle ut det han skulle, det var overhodet ikke mye for meg å holde orden på, og dersom NAV brukte mye tid på "summering og utstedelse" er det noe galt med arbeidsmetodene. (Og, ja, jeg skjønner at det blir mange saker, men det burde fremdeles ikke være vanskelig og altfor tidkrevende saksbehandling.)

Det jeg derimot mistenker vil kunne skape mye byråkrati, er å definere kronikerne og de andre gruppene som skal få slippe egenandel. Jeg ser for meg mange diskusjoner, mange klagesaker og ikke minst mange mediaoppslag om de som havner mellom kategoriene og må lide økonomisk for det.

Gunnar sa...

Ikke akkurat noe vinnersak, selv om jeg har sympati for de prinsipielle synspunktene.

Det må imidlertid kunne gå an å gjøre dette enklere med dagens smartkort teknologi. Et slikt "legekort" vil også kunne brukes for lagring av resepter som innehaveren selv har kontroll på.

John-Arne Nyland sa...

her må man bli flinkere til å utnytte moderne teknologi. At noen basert på alder slipper egenandel er lett å administrere, men hvem er kronikere ? og hvordan skal man praktisere vurderingen opp mot en slik definisjonen ? Behold dagens ordning, men se på teknologi/systemer som kan gjøre det enklere/mindre byråkratisk

Programsekretariatet sa...

alle:
nyttig innvendinger/presiseringer.