tirsdag 21. oktober 2008

Odelsloven

I regi av programkomiteen og sentralstyret har det vært debatt om Høyres fremtidige landbrukspolitikk. Mange poenger ble drøftet, ett av dem var odelsloven. Bør vi avvikle den helt, justerer den, eller beholde den som den er?

3 kommentarer:

nicolai sa...

Helt klart avikle denne fosile loven. Den er helt meningsløs i dagens samfunn og burde ikke være så vanskelig for å få støtte i befolkningen i å fjerne denne.

Fjellbonde sa...

Kan noen komme med argument for å avikle Odelsloven?

Anonym sa...

Hensikten med odelsloven er at gårder som forbli i slektens eie. Odelsloven ble i den forstand avviklet allerede på 70-tallet. Dagens "odelslov" er ikke noen odelslov, siden gårder kan gå ut av slektens eie selv om det er arvinger i slektslinje (agnatisk). Enten bør vi ha en ekte odelslov som faktisk oppfyller det som var formålet med loven, eller så bør vi avvikle den helt.