mandag 27. oktober 2008

Opptakskrav til ungdomsskolen

Programkomiteen har mottatt følgende forslag:
Det skal kreves ståkarakter i alle fag for å kunne avansere til ungdomsskolen. Kravet til ståkarakter gjør at alle elever som begynner på ungdomsskolen har et minimum av kunnskaper og minsker sjansen for at de aller svakeste elevene faller utenfor med det samme de begynner. Tiltaket setter krav til elevene før de kan fortsette utdanningen.

Det skal gjennom hele 7. trinnet settes inn et ekstra fokus på at alle elever skal ha ferdighetene som er nødvendig for å avansere, og det skal i tillegg tilbys sommerskole hvor de kan forbedre sitt snitt. Tilfredsstiller man likevel ikke kravene må man ta hele syvende klasse om igjen.
Hva synes du om dette?

12 kommentarer:

Lenestyle sa...

hmm.. jeg synes dette er å skyve ressursmangelen i skolen over på elevene, og gjøre det til dems ansvar. Dette er med på å skape tapere i samfunnet. Det er med på å fremheve at "du duger ikke", "du er ikke flink nok", "du får ikke lov til å gå videre i klasse med alle vennene dine".

disse elevene skal ha hjelp i klasserommet.det må settes inn ekstra ressurser tidlig, slik at alle elever får mulighet til å lære seg "minstekravet" allikevel!

Programsekretariatet sa...

lenestyle:
Synes du har gode poeng.

Kan jeg spørre hva du mener om karakterer? Tanken min er at karakterer birdrar til å finne ut hvilket kunnskapsnivå eleven har - noe som er viktig for å vite hva som trengs av (ekstra) hjelp og støtte - ressurser.

Anonym sa...

Vel, dette peker på det jeg mener er hvoedproblemet i norsk skole, mangelen på konsekvens av for svak innsats fra eleven side. Jeg er tilhenger av et slikt krav ved SLUTTEN av ungdomsskolen som basis for opptak til VGS. De som ikke oppnår minimum mener jeg bør få et tilpasset tilbud på VGS. Regjeringen foreslår testprøver ved starten av VGS, noe som ikke er smart. Ungdomsskolen bør evaluere elevene ved slutten av 10. klasse, og dette bør brukes ved inntaket til VGS.

Lenestyle sa...

jeg synes ikke karakterer har noe i barneskolen å gjøre. de er for små, og det å stadig få dårlige karakterer gjør noe med selvfølelsen, selvtilliten og motivasjonen til å videre arbeid. man blir "stemplet" fra starten av. Læreren gjør sine egne notater på barna og vet hvor skoen trykker for de forskjellige elevene. Problemet er at lærerne har for få ressurser. Det er her man må sette inn tiltak. Det holder ikke å sette inn en assistent 2 timer i uka dersom eleven har behov for en assistent gjennom hele skoledagen. Dessuten tar denne prosessen for lang tid etter min mening. Man får ofte ikke satt inn ressurser før det har gått for lang tid, og eleven ligger for langt bak resten av klassen.

Det er min mening :)

Anonym sa...

Elevene har allerede idag en form for karakterer. Jeg husker godt de evinnelige "stjernene" vi fikk i boken når vi gjorde noe rett.

Karakterer kan føre til økt innsatsglede nettopp fordi at de ser at de får noe igjen.

Lenestyle sa...

jakobsson: men de som prøver og prøver og allikevel alltid får et dårlig resultat? hva med dem? karakterer får de når de blir eldre. det er ikke nødvendig på barneskolen. la nå barn få være barn, og la skole være noe lystbetont. la dem få slippe å bli sammenlignet og plassert i et hieraki fra de er så små. det kan ta motet fra alle og enhver.

Lenestyle sa...

belønning i form av stjerner er supert, men elevene skal belønnes ut i fra det nivået de ligger på. det er derfor man idag snakker om tilpasset opplæring. de skal ikke belønnes kun hvis de for eksempel har 90% rett på prøven. for enkelte barn er 50% riktig en stor bragd. disse barna skal også føle mestring, og ikke sammenlignes med de som alltid har 100%

Programsekretariatet sa...

lenestyle og anonym:
Jeg skjønner tanken om at barn skal få være barn. Men er det likevel riktig å avstå fra å stille krav?

Å gi prøver på tampen av grunnskolen er det godt nok; hvordan kan man da få satt inn riktig innsats i tide?

Jeg skjønner omtenksomheten overfor dem som sliter, men skal man derfor også stille mindre krave til de som ikke sliter?

Jeg mener ikke å provosere, men jeg prøver å spissformulere. Det er kanskje vanskelig å finne et system som oppfattes rettferdig av alle; vi (barn) er jo forskjellig som individer - noen er flinkere i teoretiske oppgaver og andre til praktiske. Hensikten med skolen er vel uansett å gi barna en best mulig ballast så de klarer seg senere i livet?

Anonym sa...

Det er helt klart sent på slutten av ungdomsskolen, men:
Det blir klarere at det er ungdomsskolen som skal bringe elevene opp til minimumdnivået i fagene, dermed kan denne skolen selv sette inn delmål som blir respektert av elevene. Dessuten, når kravene kommer på dette tidspunktet vil foreldrene være interesserte i å hjelpe sine barn hele veien, og de vil stille krav til grunnskolen. I dagens skole kommer kravene ved slutten av VGS, og da er barna myndige og foreldrenes innflytelse lavere.

Anonym sa...

Enig med anonym i at et absolutt opptakskrav først bør komme ved vgs.

Når det er sagt: Å snakke om at barn må skjermes for hierarki og at skolen skal "la barn være barn" blir tullete for meg. For det første: Barna vet allerede hvem som leser godt/dårlig i klassen, på samme måte som de vet hvem som er god/dårlig i fotball. Det kan ikke være grunn god nok til å ikke gi barn og foreldre tilbakemelding. Men en slik tilbakemelding trenger ikke bestå av karakterer slik vi kjenner dem fra prøver fra ungdomsskolen/vgs - det er opplagt lite fornuftig å slenge et ark med en utrolig dårlig karakter skrevet med tykk rød skrift på pulten til en åtteåring. Men det finnes jo mange andre måter å gjøre det på. For eksempel kan eleven få kommentarer om hvordan han/hun jobber ut fra eget nivå, mens foreldrene kan få "klarere" beskjed i form av karakterer eller lignende.

For det andre: Barn er ikke like, og det som er lystbetont for den ene er ikke det for den andre. Noen ønsker faktisk å lære mer, og den "tilpassede opplæringen" er lite tilstede for dem.

Å jobbe for reell differensiering i undervisningen burde være langt viktigere for Høyre enn å vurdere "dumpe-regler".

(Beklager at det ble mange "anonym" her, men det var ikke mulig å legge inn bare navn, med mindre man også hadde en nettadresse.)

Programsekretariatet sa...

anonym 1 og 2:
Synes dere har mange gode poenger og nyanser i argumentasjonen. Å innføre "dumpe-regler" vil vel mange være enig i et et tilbakeskritt, samtidig er utfordringen å fange opp tidsnok (og det er når barna er små) - hvor det er behov for ekstra hjelp og innsats. Så er jeg enig med anonym 2 i at det ikke er særlig pedagogisk å "slenge fra seg" en prøve med mases rødt på; men at det finnes andre måter å gi tilbakemelding på.

hm..forøvrig må du ikke legge igjen nettadresse når du skriver inn navn. Det er valgfritt om du vil/ikke vil/ikke har nettadresse.

Erik Syring sa...

Global Education - og lokale offentlig drevne 8.-10.-skoler - er sterkt for dette forslaget (altså å få slutt på "social promotion" fra 7. trinn til 8. trinn).

Lokale 8.-10. skoler er ikke fornøyd med det den offentlig drevene 1.-7.-skolen - det spesielt svake leddet innen den offentlig drevne utdanningen i Norge - sender fra seg.

Merk at i USA (ikke minst i New York City) er det særlig fra Grade 3 at elevene ikke får lov til å gå videre dersom deres prøveresultater ikke er bra nok.

Men innføringen av karakterer fra 5. trinn - i retning av å gjøre 5. trinn til første ungdomsskoletrinn, slik det bør være - vil helt sikkert gjøre det meste av denne fokus-på-ferdigheter-jobben.