onsdag 15. oktober 2008

Versågod - skattesnok

Så er skattelistene nok en gang lagt ut til spott, spe, forlystelse og gravsing i andres privatliv. Kan noen gi en eneste G O D begrunnelse for at skattelistene skal offentliggjøres? Fortsatt er det kun Skatteetaten som har myndighet og i oppgave, å kontrollere skatt. Og ev. ilegge straffeskatt.

Men for all del; spre opplysningene fritt og uhemmet. Så blir det lettere for tyver å planlegge hvor innbrudd sannsynligvis er mest lønnsomt. Så kan ungene mobbe de andre i gata fordi "mora mi tjener mer enn faren din - ædda bædda".

Var det noen som sa personvern og privatliv? Det skal vi jo ikke ha under et rødgrønt styret. Skulle du være opptatt av personvernet er svaret enkelt: Stem Høyre.

Oppdatert.
På Nettavisen kan man i dag lese mer om at Høyre (+ Frp og Krf) vil forby skattelistene. Der kommer det også frem at "Ap, Sp, SV og V er for dagens ordning."

11 kommentarer:

Christian sa...

Jeg kan ikke huske at noen av de Høyre-regjeringene som har vært har gjort noe for at dette skal forsvinne heller...

Programsekretariatet sa...

christian:
Da får jeg hjelpe til med hukommelsen da: http://www.digi.no/php/art.php?id=94040

(Finansminister Foss nekter å legge ut skattelistene på internett).

Aksel Fridstrøm sa...

Det er rimelig påfallende at de partiene som synes det er helt uholdbart at karaktersnittet for en skole på 500 elever publiseres, synes det er helt på sin plass at den enkeltes likning skal kunne være tilgjengelig for hvem som helst på internett.

Snakk om å være hyklerske!

Programsekretariatet sa...

aksel:
enig!

Knurr.

Carl Christian sa...

nå er vel egentlig heller ikke høyre best på personvern av de norske partiene...
(jmf. datalagringsdirektivdebatten...)

Programsekretariatet sa...

carl christian:
Jeg skal gjerne debattere flere sider av personvern med deg, men nå er ugangspunktet for denne posten skattelistene som publiseres på internett.

Kort spørsmål: Er du enig med Høyre i at skattelistene ikke bør offentliggjøres på internett?

Sebastian sa...

Høyre burde nå benytte anledningen til å ta en debatt om skatt. Det er ikke ofte tema er oppe i norsk debatt, nesten aldri, og når vi har muligheten til å ta debatten gjør vi det ikke. Nå som folk er oppmerksomme på skattenivået, burde vi smi jernet mens det enda er varmt.

Utgivelsen av skattelistene er jo selvsagt en forkastelig krenkelse av personverne, men når det først blir utgitt burde vi bruke det til vår fordel.

Vox populi sa...

Har Høyre skiftet standpunkt nå? Den artikkelen du viser til og som du oppsummerer i parantes er ikke i tråd med hva Finansdepartementet foreslo og som ble vedtatt i Stortinget. Finansminister Foss ville ikke nekte å legge ut skattelistene på internett. Sitat fra Inst. O.nr 60 (2003-2004):

"- skattelistene blir lagde ut på likningskontora og på skatteetaten sine heimesider på Internett i tre veker. Departementet føreslår at dei som ønskjer innsyn etter dette, må kontakte likningskontoret"

Litt mer kronglete enn dagens ordning riktignok og tidsbegrenset, men fortsatt tilgjengelige på nettet.

Og når du skriver at om noen kan gi en eneste GOD begrunnelse for at skattelistene skal offentliggjøres, så har forsåvidt Høyre gjort nettopp det i behandlingen i Finanskomiteen:

Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Kystpartiet er enig i at prinsippet om innsyn for allmennheten er viktig, og derfor skal skattelistene fremdeles være offentlige. Dette er viktig fordi hemmelighold kun bidrar til å skape spekulasjoner rundt ligninger. Disse medlemmer er også enig i at offentliggjøring representerer en form for samfunnskontroll med myndighetene som kan fremme debatt rundt skattereglene."

Så derfor er mitt spørsmål:Går Høyre nå inn for at skattelistene ikke skal offentliggjøres, i strid med det Høyres medlemmer i finanskomiteens sa i 2005. Eller er det medias offentliggjøring dere er i mot?

Selv støtter jeg Skattebetalerforeningen som mener at det holder at det er tilgjengelig i papirform på ligningskontoret, men er ikke sikker på hva Høyre mener. Så det hadde vært fint med en presisering.

Carl Christian sa...

joda, jeg mener også at skattelister ikke bør offentliggjøres på nettet, men er ikke enig at at personvern er et godt argument for å stemme på høyre, som var "konklusjonen" på innlegget her...
...og ellers har jo vox noen betimelige og gode spm når det gjelder høyres syn på offentliggjøring...

Programsekretariatet sa...

vox:
høyres standpunkt, rykende ferskt:
http://www.hoyre.no/artikler/2008/5/1210158660.17

sebastian:
Debatt om skatt har vi, blant annet her: http://www.hoyre.no/hendelse/det_lange_programarbeidet
(debatthefte om skatter og avgifter).

Modernisert og global sa...

jeg er for offentliggjøring av skattedata og synes det er merkelig at høyresiden er i mot dette. jeg mener dog at man må begrense den digital tilgangen til dataene slik at informasjonen ikke kan misbrukes i uønskede kontekster. Jeg ønsker derfor en delvis reversering av Finanskomiteens innstilling fra 2006, men ikke så langt tilbake som lovendringen i 2004. Les mitt forslag og begrunnelse her: http://muligheter.blogspot.com/2008/10/ja-til-skattelister-i-begrenset.html