fredag 10. oktober 2008

Valgreform

Er det behov for å endre valgloven? Gjenninnføre adgang til å stryke? Rendyrke litt mer "én velger én stemme" - så det blir litt mindre skjevt enn i dag?

Hva synes du?

13 kommentarer:

Aksel Fridstrøm sa...

JA!

Programsekretariatet sa...

aksel:

Notert. :-)

Arve Edvardsen sa...

Det er et ikke ubetydelig demokratisk problem at stemmetallet bak hvert mandat til stortingsvalget er avhengig av hvilket fylke man har hjemstedsadresse til. Selv om noe av skjevheten ble redusert ved siste grunnlovsendring, er det fortsatt f eks mer enn dobbelt så mange innbyggere pr mandat i Oslo i forhold til Finmark. (30 000 - 14 000).


En formulering i programmet kan være:

"Høyre vil i neste stortingsperiode fremme forslag om endring av Grunnloven slik at stemmene i Stortingsvalg får tilnærmet lik verdi uansett hvor man bor i landet."

Programsekretariatet sa...

arve:
godt innspill. Takk.

Stein Bjarne Wannebo sa...

Jeg er ikke så godt kjent med denne skjevfordelingen, men i utgangspunktet bør jo en stemme telle like mye uavhengig av hvor man bor i landet.

Likevel tror jeg at en slik formulering i programmet kan føre til en del støy fra partier som selv definerer seg som mer distriktsvennlig enn Høyre. Kan vi risikere at støyen blir så stor at det positive i formuleringen blir overskygget?

Men for all del, det er demokrati vi driver med og i demokratiet skal et menneske telle like mye som et annet.

Programsekretariatet sa...

stein bjarne wannebo:
Det er nok mange andre forslag som vil gi støy fra andre partier - og det må jo være bra for å få frem forskjeller.

Spørsmålet må være om vi mener dette er en viktig sak. Hvis ja, da bør vi jo si det.

John-Arne Nyland sa...

I et demokrati skal hver stemme telle like mye !

Daniel Torkildsen sa...

Det er ingenting annet å si enn at det bør være en selvfølge

--
www.blaadaniel.no

Programsekretariatet sa...

john-arne nyland og torkel danielsen:

Det er godt mulig dere har rett og at dette er en selvfølge, men som kjent er det jo ikke en realitet i dag...

John-Arne Nyland sa...

Det iriterer meg at da jeg bodde i Finmark betydde min stemme mer enn det den nå gjør siden jeg bor i Akershus

Programsekretariatet sa...

john-arne:
Ikke sant! hm..får du da lyst til å flytte tilbake :-)

John-Arne Nyland sa...

:-) Flytte tilbake til lavere skatt og billigere strøm er kanskje ikke så dumt :-)

Knut Einar sa...

Stortinges sammensetning bør være av en slik karakter at alle synspunkt i landet kommer fram. Det er viktig at noen virkelig vet hvor langt det er i fra Oslo til Finnmark... De fleste som bor ”nord for Sinsenkrysset” synes nok at ”byfolk” bestemmer mer en nok i dette landet. Skal vi lage forandringer i lovverket bør problemet defineres. Med det mener jeg at vi må ha et reelt problem med at eks. de nordligste fylkene får inn ”for mange” representanter. Har vi det? Forandre lover for forandringens skyld skaper bare byråkrati og politiker forakt.