fredag 3. oktober 2008

Fjerne momsplikt for frivillige

Høyres programkomite vil fjerne momsplikten for frivillige lag og organisasjoner. Hver dag legges det ned tusenvis av arbeidstimer i landets over 115 000 lag og organisasjoner. Den innsats og det engasjement som frivillig sektor representerer, bidrar ikke bare til verdiskaping, men gir flotte fellesskap, skaper tilhørighet og gir maktfordeling i samfunnet.

Det holder ikke bare å snakke om frivillighetens betydning uten å sikre den økonomi til opprettholde aktivitetsnivået og helst øke det. Da må det innføres ordninger som er rettferdige og som sikrer sektorens uavhengighet.

Programkomiteen forventer at de andre partiene støtter forslaget fra Høyre og at vi i budsjettet ser en avklaring på et spørsmål sittende regjering har unnlatt å behandle i de tre årene de har hatt mulighet til å gjøre noe med det.

Hva synes du om dette?

3 kommentarer:

John-Arne Nyland sa...

Støttes fullt ut, men som alt her i verden er det vel ikke helt svart/hvit ? Det er vel en grenseoppgang her hvor et lag begynner å ha en så stor omsetting at man ansetter noen i 10/50/100% stilling (daglig leder av et idrettslag f.eks). Styremedlemmene får møtegodgjørelse osv osv. Hva med foreksempel LSK som i de yngres avdelinger driver mye etter frivillighet/dugnads ånd mens A-laget er norges mest profesjonelle og beste fotballag. Hvordan skal da LSK som helhet behandles ?

Jens Christian sa...

Hva snakker vi egentlig om? At foreninger skal få momsfradrag på utgifter uten å måtte legge på moms på inntekter?

En forening jeg er med i idag har frem til nå vært fritatt for moms på inntektene våre. Men da må vi jo selvfølgelig betale moms på utgiftene.

Muligheten til å få refundert moms på utgiftene vil være kjempegunstig for oss, men det vil samtidig påføre oss store ekstrakostnader forbundet med momsregnskap.

Hvordan vil et slikt forslag berøre symetrien i skattesystemet? Flere særregler i skattesystemet skaper flere smutthull og øker transaksjonskostnadene, noe Høyre burde være imot.

Programsekretariatet sa...

John-arne og jens christian:
Modellen er ikke ferdig utformet, men noe i retning av:

"Å utvikle en robust, enkel og varig modell som innebærer at frivillige organisasjoner ikke bebyrdes med moms på innkjøp av varer og tjenester. Dette kan gjennomføres ved etablering av ny lovgivning, eller gjennom endringer i eksisterende momslovgivning jfr. Frivillighet Norges utredning av spørsmålet om en varig moms-ordning for frivillige organisasjoner (http://www.frivillighetnorge.no/Dette_mener_vi/Moms/ ).

Det viktige er at ordningen ikke innebærer større administrative belastninger for organisasjonene og staten enn høyst nødvendig. Den bør derfor være en frivillig ordning og knyttes til frivillighets-registeret. Det er også viktig at ordningen er reelt tilgjenglig både for små og store frivillige organisasjoner og at organisasjonene må få refundert eller slippe momsbyrden på innkjøp av varer og tjenester, uavhengig av om de har momspliktig salg"