mandag 16. juni 2008

Trenger vi bibliotekene?

Jeg tror fortsatt det. Spørsmålet er hvordan de skal se ut i fremtiden. Det er bebudet at stortinget på et tidspunkt skal få en melding om bibliotek og en om digitalisering av kulturarven. To forskjellige ting som kanskje hører sammen?

Det er blitt spådd at aviser, bøker og annet trykket materiell ville forsvinne når datateknologien spredde om seg. Nettavisene er etablert og vi har fått e-bøker. Bokbransjeavtalen har ført til at prisene på nye bøker er kraftig redusert, dermed er det lettere for folk å kjøpe egne bøker.

Prograkomiteen har nylig fått innspill om følgende formuleringer:
- Arbeide for å sikre gratisprinsippet, uavhengig av teknologiske og samfunnsmessige endringer, slik at publikum har gratis adgang til informasjon i enhvert form gjennom bibliotekene.
- Arbeide for en nasjonal bibliotekpolitikk som sikrer effektivitet, samhandling og utvikling i sektoren.
- Arbeide for et kompetanseutviklingsprogram i biblioteksektoren.
Med dette som utgangspunkt: Hva tenker du om utviklingen av bibliotekene?

4 kommentarer:

Anonym sa...

Bibliotekene er viktige for å gi alle tilgang til bøker selvom de ikke har råd til å kjøpe dem.

De er også ganske mye mer miljøvennlige enn at alle kjøper seg masse bøker og kaster.

Men det hadde vært ganske deilig hvis folk som arbeider kunne også ha gått på bibliotek uten å ta seg fri fra jobben. Åpningstider fra 10-4 er helt idiotiske!

Programsekretariatet sa...

anonym:
enig med deg, blant annet mht åpningstider. Men det biblioteket jeg kjenner har lenger åpent noen dager + lørdag - så litt variasjon er det vel også i den bransjen.

Q sa...

Digitalisering av kulturarven er et viktig skritt, og etter det bør det kunne være mulig å laste ned det man trenger. Det vil gjøre det enklere å være "låner" samtidig som det vil bli mindre behov for fysiske filialer. (Etter å ha fått noen nokså slemme gebyrer hos Deichmanske i Oslo har jeg selv sluttet å bruke biblioteket, fordi det er billigere å kjøpe om man er litt glemsk. Får bedre samvittighet også.)

De fleste som skal lese en bok fra perm til perm vil nok foretrekke fysiske bøker, men jeg tror mye tid og ressurser kunne vært spart om de som bare skal sjekke noe hadde bøker digitalt tilgjengelig.

Programsekretariatet sa...

q:
Er vel litt enig med deg.