fredag 27. juni 2008

Lokalt selvstyre - alltid?

Høyre er for lokalt selvstyre. Det er én av begrunnelsene for sterke kommuner og avvikling fylkene. Men først og fremst bygger det på målet om at *beslutninger skal fattes nærmest de som påvirkes av dem.* Når det er sagt, er det likevel områder hvor vi må tillate at lokaldemokratiet settes til side; av hensyn til nasjonen?

Jeg tenker f.eks på utbygging av veier, vindkraftverk (vannnkraft for den saks skyld), og liknende situasjoner. Mange vil vel mene det er grei at dette skjer, men at det bør skje i dialog med lokale myndigheter. Hva da for eksempel med rovdyr? I det hele tatt, er dette egentlig lett?

Eller for å snu på det, er det virkelig greit at storsamfunnet overkjører lokalsamfunn? Det dreier seg jo gjerne om saker som virkelig griper inn i hverdagen og omgivelsene til dem som blir direkte berørt.

2 kommentarer:

Alf G Hay sa...

Ja visst er det det. Mye av det jeg ser er grunnet i alt for mange kommuner der den enkelte kommune strever for å bestå. Og der ligger problemet.Blant annet en ukritisk utbygging som ødelegger. Og som skaper behov for mere vei enn vi egentlig trengte. Fordi alle som bor skal ha vei og transport til/fra skole. Svenskene valgte en annen vei etter krigen Mens vi sitter igjen med et lappeteppe som vi rasjonaliserer indirekte så fort vi kan, bygger svenskene der det er reelt behov. Ja, storsamfunnet må overkjøre lokaldemokratiet av og til.

Programsekretariatet sa...

alf:
OK.

I forlengelsen av dette og det du skriver, hva tenker du om (tvangs)sammenslåing av kommuner?