mandag 9. juni 2008

Radikal endring av bistandspolitikken

Målet på norsk bistandspolitikk i dag er ganske enkelt: Det skal utgjøre 1% av BNP. I regi av Høyres programkomité har et eget utvalg jobbet med å se på om bistandspolitikken bør endres. Hovedpoenget er rett og slett å stille større krav til resultater, fremfor en ukritisk utbetaling av penger. Dette har fått omtale i nyhetene, blant annet NRK.

Rapporten fra utvalget vil bli sendt på høring i hele partiet, og om kort tid også bli gjort tilgjengelig på nett.

I mange 10-år er milliarder av kroner sprøytet inn i fattige land rundt om i verden, men resultatene lar seg ikke måle. Snillisme? Hva tenker du om norsk bistandspolitikk?

Ingen kommentarer: