fredag 13. juni 2008

Hvorfor skinner ikke helsevesenet?

Dagens Aftenposten avslører at helsekøene stiger og ventetiden øker. Dette skjer i kontrast til hva som skjedde under den forrige regjeringen - hvor køer og ventetider gikk ned.

I forbindelse med programarbeidet vies helsepolitikken stor oppmerksomhet. Et viktig poeng er søkelys på individet. Det Høyre mener er viktig er staten skal ha ansvar for å sikre helsetjenester til befolkningen. Hvem som utfører tjenestene derimot, er underordnet det første målet. Derfor har Høyre hele tiden ment at det er fornuftig å slippe til private aktører som bidragsytere i denne sektoren: Som Frelsesarmeen, Bymisjonen og andre.

Regjeringen har aversjon mot privat løsninger. Derfor stenger de ute tilbud som ville gitt folk raskere behandling.

Kan noen forklare hvorfor det er viktig at staten skal gjøre alt (noen den ikke klarer), fremfor at alle skal få den hjelpen de trenger uten å måtte stå ukesvis i kø? Skinne var løftet. Falmet er svaret på dagens politikk og regjering.

2 kommentarer:

Arne SK sa...

For å fobedre helsevesenet må vi gjøre noe med sykehusstrukturen. Det er alt for mange små sykeshus som drives urasjonelt og faglig tvilsomt. "Legestafetter" med utenlandske leger for å fylle opp stillingene osv.
I Oslo er det også urasjonelt. Undertegnede er i en runddans mellom RH, Ullevål og Aker. Ser at et moderne sykehus som RH er mye mere rasjonelt enn f.eks. Ullevål. Så legg ned Ullevål og utvid RH til et supersykehus!
De tre store sykehusene overlapper hverandre på noen områder og ikke på andre slik at en kan begynne på et sykehus, bli henvist til det andre for så at det tredje må konsulteres. Slitsomt for en pasient.
Østfold/Follo har også mange utfordringer. Dropp Ski Sykehus og bygg et stort for hele området i Moss.

Systemet for egenandeler og tak er også modent for revisjon. Leger, NAV og pasienter bruker energi på å summere egenandelene for så å skrive ut frikort. La normalt friske personer betale egenandel uten tak mens kronikere/trydede og barn slipper helt, evt. har lavere egenandeler uten tak.

Programsekretariatet sa...

arne sk:
Tror du peker på viktige ting, ikke minst strukturen. Dette har også vært tema for flere diskusjoner i programkomiteen...

En sak i forlengelsen av egenandeler, er også dette med prioritering i helsevesenet. Skal det være greit å si "nei" til at visse ting ikke skal være gratis?