fredag 27. juni 2008

Avvikling av tomtefeste?

Programkomiteen har mottatt innspill om tomtefesteloven:
- Tomtefelsteloven bør tilpasses slik at den tar rimelig hensyn til både fester og bortfester.
- Det skal ikke gis adgang til å opprettet nye festekontrakter.
- På sikt må festeinstituttet avvikles.
Synspunkter?

2 kommentarer:

Verdikonservativ sa...

Ikke veldig imponert over Bondevik II's useriøse endringer av tomtefesteloven som ble delvis desavuert av Høyesterett.

Tomtefeste er en gammel ordning oppstått i en tid hvor storbonden kunne "låne bort" jordstykker til leilendinger uten at eiendommen ble redusert for senere slektsledd.

Avvikling av ordningen er et godt forslag som bør programfestes slik at det ikke lenger blir lovlig å etablere nye festekontrakter.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
OK - noterer synspunktet.