tirsdag 24. juni 2008

Energimangel - atomkraft

Programkomiteen har hatt diskusjoner om voksende behov for energi - til en rekke formål. Om dette ikke akkurat blir det hotteste valgkamptemaet neste år, er det en problemstilling som blir stadig viktigere. Norge har god tilgang både på fossil energi og vannkraft. Men har vi nok? Ikke minst er den ren nok?

I dagens Aftenposten kan vi lese at Atomkraft er på vei tilbake i mange land rundt om i verden. Blant annet fordi dette er ganske ren energi (så lenge vi unngår utslipp..). Det er neppe en politisk vinnersak i Norge å ta til orde for atomkraft. (Det eneste Programkomiteen har mottatt av tilsvarende forslag, er spørsmålet om Thoriumkraft.)

Men om vi skal tenke noen 10-år fremover; er dette overhode en problemstilling? Bør man i det hele tatt vurdere dette?

2 kommentarer:

Øystein sa...

Ser at Høyre stiller seg skeptisk til atomkraft og vil heller at de landene som bestitter erfaring på dette skal føre det videre. Det blir en innfallsvinkel jeg ikke forstår. Om Norge kun skal videreføre det vi har historisk erfaring på vil det stoppe mye utvikling. Jeg mener Norge i den posisjonen vi er i med mye midler og narurlige forrutsetnignger les:Thorium må ta ansvar for å drive storstilt forskning og utvikling. Samt bygge pilotanlegg for et atomkraftverk basert på Thorium

Programsekretariatet sa...

Øystein:
Mulig jeg har formulert meg litt klønete. Jeg har ikke sagt noe om atomkraft - utover å spå at det neppe er en vinnersak i Norge å gå inn for det.

Når det gjelder Thorium synes jeg det er interessant å se på det. Etter forslag fra stortinget skal dette utredes mer, og Høyre venter nå med interesse på den utredningen før videre konklusjon trekkes.