torsdag 26. juni 2008

Hvem velger hva?

Med jevne mellomrom og i økende grad, krever Stoltenberg at Høyre må fortelle hva partiet går til valg på. Og da tenker han på samarbeid med de andre partiene.

Jøss, går det an å være så tungnem? Høyre har for lengst avklart hva partiet går til valg på: En ny og borgerlig regjering. Når det blir borgerlig flertall etter valget i 2009, forplikter det å få til en borgerlig regjering. Høyre er villig til å samarbeid med alle andre borgerlige partier om en-eller-annen løsning. Dermed er det svaret gitt. At andre partier ikke er like glade for å samarbeide med hverandre, understreker hvor viktige det er å få et sterkt Høyre. Det er den beste garantien for en ny regjering.

Forøvrig er det velgerne som skal avgjøre stortingets sammensetning, og dermed grunnlaget for den nye regjeringen.

Har du fortsatt problemer med å forstå Jens, eller er du bare furten for at Høyre har valgt riktig oppskrift?

8 kommentarer:

Verdikonservativ sa...

Programsekretariatet har en god formulering som burde bli høyres viktigste valkamptema:

"Et sterkt Høyre. Den beste garantien for en ny regjering."

Med en uavklart samarbeidssituasjon på borgerlig side må Høyre bare kjøre rådt på egne merkesaker.

Så går det an å innrømme at det ikke er noen ønskesituasjon at velgerne ikke vet hvilke partier det borgerlige regjeringsalternativet vil bestå av.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
Mulig det bør innrømmes at det ikke er en ønskesituasjon. På den annen side, jeg tror velgerne er klar over hva de kan velge mellom - og dermed står de *fritt* til å gi et solid grunnlag i borgerlig eller sosialistisk retning.

Sverre sa...

Det er muligens naivt av meg, men jeg foretrekker et valg hvor samarbeidskonstellasjonene forhandles fram etter valget og basert på velgernes dom. Det fordrer et fokus på det enkelte partis kjernesaker og ideologi.

Våre kjernevelgere er de som ser bortenfor enkeltsaker og populærdiskusjoner. Hvis vi som parti ikke er lojale mot vår egen ideologi i valgkampen vil også grunnfjellet vårt kunne begynne å forvitre. Det vil vi, i det lange løp, tape på.

Alf G Hay sa...

Jens skjønner dette godt. Men det kan han ikke si i media. Jeg synes Erna & Co har valgt rett strategi her. Det å si nei til FrP er å si nei til 1/4-del av det norske folk. Det legger alle merke til. Og mange oppfatter det som en fornærmelse. Ikke bare FrP-velgere. Markedsfør Høyre-politikk; og velg samarbeispartner(e) etterpå. Det er det dette handler om. Det ''muliges kunst'' som det er sagt.

waltmart sa...

Den beste garantien for en ikkesosialistisk regjering er et klart alternativ på borgelig side.

Det Høyre gjør nå er det motsatte av det. De presterer et negativt kinderegg; støter fra seg egne medlemmer, provoserer det største partiet på borgerlig side og lar folk tro at en stemme på Krf eller Venstre er en stemme på noe annet enn en fortsatt Stoltenbergstyrt regjering.

Programsekretariatet sa...

sverre:
Jeg er i grunnen enig med deg. La velgerne avgjøre sammensetning av stortinget som partiene deretter må forhandle ut fra.

alf:
notert.

Waltmart:
Jeg tror vi er enige om poenget, men ikke virkelighetsbeskrivelsen. Å påstå at Høyre støter fra seg medlemmer - det vil valget til slutt gi et svar på. Men å si at Høyre provoserer Frp er urimelig. Høyre er det eneste partiet som vil samarbeide med alle ikke-sosialistiske pariter. Dessverre er de andre partiene seg i mellom uvillig til det samme. Men alle vil samarbeide med Høyre. Mao - for å være sikker på å få en borgerlig regjering må vi få et sterkest mulig Høyre.

Arne SK sa...

Hei! Det er helt riktig at vi må vente på valget for å avklare de endelige mulighetene. Men jeg kunne ønske at Høyre signaliserte at det er med V og Krf vi har gode erfaringer i regjering. Men hvis dette ikke er mulig, må vi samarbeide med partier som kan gi flertall, altså FrP. Dette tror jeg øker troverdigheten til H,V og Krf sammen og kan gi løft i oppslutning.

Programsekretariatet sa...

arne sk:
Jeg tror vi tenker litt i samme baner. Det som uansett er viktig er å slå fast at Høyre er garantist for at et borgerlig flertall gir en borgerlig regjering. Høyre vil samarbeide, med dem som forøvrig er beredt. :-)