mandag 23. juni 2008

Sprøyterom

Innlegget om Kokain utløste litt kraftigere debatt enn ventet; men det kom flere gode poenger. En av de siste kommentarene berører dette med frisoner, som heller ikke er lov (selv om det langt på vei eksisterer). Nok om det; i forlengelsen av den debatten kan vi ta turen innom noe som er lov, men sterkt debattert: Sprøyterom.

Formålet med sprøyterom er å motvirke overdosedødsfall, sikre tilgang på rask hjelp, bidra med hygiene (rene sprøyter). Tlbudet er fullt av dilemmaer: Røykeloven gjelder så ingen kan røyke der inne. Narkotika er forbudt, men der kan man altså lovelig sette skudd.

Dersom tiltaket fungerer og bidrar til å reduserer overdosedødsfall, er det vel bra. Men skjer det faktisk - har tiltaket gitt dokumenterbar effekt? Er prinsippene eventuelt så viktige (narkotikamisbruk er ulovlig) er det galt å "legalisere" misbruket slike steder?

11 kommentarer:

Carl Christian sa...

samfunnet er fullt av dilemmaer og motsetninger. Er narkotikaforbudet til beste for samfunnet, eller et prinsipp for prinsippets skyld? Blir prinsippet om ulovlighet viktigere å gjøre noe for å hjelpe, redusere fare, unngå dødsfall etc?

Jeg håper at intensjonen bak et narkotikaforbud er at det skal være til beste for samfunnet, da bør vi også finne måter å regulere/håndheve det på som er til beste for samfunnet. At vi må leve med paradokser, dilemmaer og motsetninger på dette område også er det aller minste av problemer!

Programsekretariatet sa...

carl christian:
Noe av bakgrunnen for posten er knyttet til usikkerhet om sprøyterom faktisk har effekt. I Australia har man tidligere gjort forsøk med dette, uten at det har gitt målbare resultater. (finner ikke link til dette nå - skal lete). Tar gjerne i mot henvisning til erfaringer.

Du skriver "Jeg håper at intensjonen bak et narkotikaforbud er at det skal være til beste for samfunnet.." Det er jeg helt enig i. Hvorfor skulle vi ellers ha et forbud?

Når du skriver "Er narkotikaforbudet til beste for samfunnet, eller et prinsipp for prinsippets skyld", så begynner jeg å lure på hva du mener. Hva skulle "prinsippet" være, om ikke å være knyttet til det man mener er utvikling til beste for samfunnet (og individet)?

Vox populi sa...

"I Australia har man tidligere gjort forsøk med dette, uten at det har gitt målbare resultater."

Dette er en påstand som jeg tror du skal få problemer med å dokumentere.

Det ble først skrevet en rapport etter 18 mnd. prøveperiode (prosjektet ble initert i 2001) som kanskje er den du referer til.

Men da er det viktig å vite at prosjektet er blitt forlenget, ikke minst på bakgrunn av resultatene.

Det finnes en evaluering fra 2007 som du finner her. Fra prosjektets(Sidney Medically Supervised Injecting Centre) siste nyhetsbrev (des. 2007) kan siteres:

There has been no "honey pot" effect

In the 5 years to end 2005 all of the indicators of drugrelated
activity decreased:
-30 - 40% decrease in all drug-related crime
categories in Kings Cross area command
-40% decrease in needle syringes dispensed by needle syringe programs (including the MSIC) in the Kings Cross area
-80% decrease in ambulance callouts to overdoses in Kings Cross

Local community support has been high and increasing Serial community surveys among local residents have demonstrated an increase in support for the establishment of the MSIC from 68% at baseline (pre MSIC) to 73% -
increasing to 80% among those resident prior to the MSIC.

Support for the MSIC among local businesses has increased from 58% to 68% during this same period.

In response to these findings, in June this year the NSW
Government successfully passed amendments to the existing enabling legislation (the Drug Summit Legislative Response Act 1999) to extend the MSIC trial for a further 4 years to the end of October 2011."

Jeg antar at det ikke hadde kommet på tale å forlenge prosjeket om det ikke hadde gitt målbare resultater.

Vi kan godt være uenige i mål og midler i kampen mot narkotika, men jeg håper Programbloggen (og Høyre) er litt mer oppdatert på fakta. Det skremmer meg en smule at dere konkluderer uten å være oppdaterte på dette. Det tar bare noen få tastetrykk å søke etter informasjon.

Forøvrig kom Sirius i nov. 2007 med en evaluteringsrapport om forsøket med sprøyterom i Oslo, uten klare konklusjoner.

Mens Norges Sykepleierforbund støtter videre drift av sprøyterom.

Programsekretariatet sa...

vox:
Før kommentaren din kom hadde jeg funnet frem noe av det jeg henviste til. Problemet er at jeg sitter med en trykket utgave og ikke elektronisk versjon av et dokument - og det er ikke godt nok her. Og det ser ut til at vi snakker om samme sak.

Prosjektet jeg sitter med omtale av heter "Kings Cross injecting room". Og er altså fra Australia. Ja, søking gir lett flere treff både til nyhetsomtaler og ulike dokumenter.

Du skriver: "Det skremmer meg en smule at dere konkluderer uten å være oppdaterte på dette."

Jeg registrerer at prosjektet er forlenget og at sprøyterom også i Oslo fortsetter, men fortsatt savner jeg en tydelig konklusjon. Også derfor vil jeg ikke uten videre avvise tiltaket.

Derfor skriver jeg da også: "Dersom tiltaket fungerer og bidrar til å redusere overdosedødsfall, er det vel bra. Men skjer det faktisk - har tiltaket gitt dokumenterbar effekt?"

Jeg prøver mao å si at jeg IKKE har konludert, men inviterer derimot til (faglig) debatt for/imot. Det virker noen ganger som at du leser denne bloggen i overkant svart-hvitt - og forutsetter konklusjoner som ikke er tatt. Det er litt ugreit til tider, synes jeg.

Carl Christian sa...

det er mulig at jeg denne gangen bidro noe til dette "svart-hvitt-synet" på innlegget. Jeg ble vel også litt provosert/foruroliget av at dere valgte å stille spørsmål rundt viktigheten av prinsippene. Prinsipper kan aldri ha noen verdi i seg selv.... og det er vel heller ikke nødvendig å diskutere videre siden vi sannsynligvis er enige om det likevel.
I tillegg handler det om menneskeverd. Dersom sprøyterommene skulle vise seg å ikke ha noen effekt, men heller ikke noen negativ effekt. Ville det ikke da kun utifra et menneskeverdsargument være riktig å opprettholde de?

... og til slutt: med formuleringen "Jeg håper at intensjonen bak et narkotikaforbud er at det skal være til beste for samfunnet.." mente jeg å antyde at jeg er usikker på hele forbudslinjen, men at jeg håper vi har den fordi "vi" tror/mener at det er til det beste.

Vox populi sa...

Jeg synes du/dere er i overkant hårsåre når det kommer kritikk.

Når du skriver: "I Australia har man tidligere gjort forsøk med dette, uten at det har gitt målbare resultater.", så er det en påstand og den finnes også i en artikkel på Høyres hjemmeside (Drammen Høyre). Da må man nesten forvente at det finnes noe hold i påstanden.

Evalueringene viser tvert i mot "målbare resultater".

I linken som jeg har vist til finner du alle evalueringsrapportene, også den siste som danner grunnlaget for videreføringen. Jeg viser også til rapporten fra senteret og de resultater som dette viser. Jeg vil jo anta at: "-30 - 40% decrease in all drug-related crime" i nærområdet til sprøytesenteret i Kings Cross er av interesse.

Det er flott at det er ikke er konkludert, så jeg ser frem til den debatten som på ett eller tidspunkt må komme i kjølvannet av dette: Nulltoleranse eller ikke. Dvs. nulltoleranse er for alle praktiske formål forlatt for lenge siden, det er vel mer ett spørsmål om å akseptere det og agere deretter.

Men jeg har stor respekt for at dette er komplekst og at det ikke finnes noe quick fix.

En viktig konklusjon jeg finner i Sirius evaluering, er at de narkomane selv, opplever dette som langt mer verdig enn å sitte på Plata og sette stikket. Det har også en viss betydning.

Programsekretariatet sa...

vox:
Enig med deg mht en av konklusjonene til Sirius: Dvs verdigheten de narkomane selv opplever.

Ad hårsår - kan hende du har rett. Lurer i grunnen litt på om det er gjensidig - altså i overkant svart/hvitt *lesing* begge veier.

Tror jeg har sagt det før: Du har MANGE interessante poenger, men en form å presenterer dem på (irettesette andre på) som virker litt sånn "Jeg vet best, basta."

Legger meg flat med en gang for at jeg kanskje (nok en gang?) feiltolker deg, men du er rask til å sparke "i alle retninger" :-) Og noen ganger kanskje litt fortere enn nødvendig?

BjH sa...

Et lovlig sprøyterom er en handling som kommuniserer en delvis legalisering av narkotikabruk til de som bruker denne tjenesten. De aktuelle brukerne er en gruppe som påvirkes mer av handling enn av ord. Et lovlig sprøyterom er uttrykk for en ambivalent holdning til narkotikabruk fra samfunnets side. Samfunnet bør være tydeligere og tillate bruk av narkotika (f.eks.Metadon) langt mer liberalt for utsatte grupper og/eller være langt klarere på at narkotika er forbudt og straffbart.

Programsekretariatet sa...

bjh:
Synes vel i grunnen du ganske godt beskriver dilemmaet. Men hva er så din *anbefaling*:

Et klarere og tydeligere nei; eller åpne for liberalisering (blant annet med begrunnelsen lenger opp om at dagens politikk ikke har fungert godt (nok))?

BjH sa...

Min anbefaling er å gjøre det mye lettere for opiatmisbrukere å få narkotika (Metadon, Subutex o.l.) legalt. Brukerne av sprøyterommet bør sannsynligvis stå i første rekke for legal medisinering. All bruk og omsetning av ikke-legal narkotika bør fortsatt være lovstridig og straffbart.

Programsekretariatet sa...

bjh:
OK - notert!