tirsdag 24. juni 2008

Meningsmålinger

Til en viss grad kan vi vel si at markedet har slått gjennom når det gjelder meningsmålinger og -institutter. Dvs i den forstand at det er blitt flere av dem. Så kan man lure på om markedsutviklingen er kommet helt i boks, all den tid det er tildels store variasjoner mellom målingene.

Forleden dag kom en måling som viste flertall for Høyre og Frp. Det skapte STORE overskrifter. I dag kommer en måling (MMI/Synovat/Dagbladet - papir) som viser et annet bilde, men hvor utviklingstendensen for Høyre fortsatt er stabil og voksende - nå 19,7%. Den målingen får også stor overskrift, men på en annen måte. Oppmerksomheten rettes mot hvor mange velgere som løper fra de rødgrønne.

Går man bak disse og andre meningsmålingstall, er det grunn til å spørre seg hvilken måling som faktisk viser en korrekt utvikling. De siste to valgene har avdekket tildels store forskjeller mellom målinger og valgresultater - i allefall fra noen av instituttene.

Dette er kanskje for de mer interessert, men hvorfor går ikke pressen litt mer i dybden på dette? All den tid de tross alt bruker både penger og trykksverte på å få frem disse tallene.

...(også) i dag tror jeg på MMI Synovate :-)

2 kommentarer:

Nasjonalkonservativ sa...

Man kan jo alltids følge med her: http://home.online.no/~b-aardal/siste12.pdf

Gjennomsnittet av alle målinger for hver enkelt måned er det meg bekjent bare Kommentar.no og Dagens Næringsliv som kommenterer og analyserer. Dette er meget synd, fordi disse tallene gir en mye bedre innsikt i den politiske utvikling enn en enkeltmåling som andre aviser baserer seg på.

Programsekretariatet sa...

nasjonalkonservativ:
Nyttig ling. Det er også andre som lager snittmålinger over tid.

Men jeg lurer altså på når pressen skal gå i seg selv - all den tid de kjøper fra ulike institutter og får forskjellige resultater.