tirsdag 17. juni 2008

Mer kvalitet i utdanningen

Nå må vi lytte: Det skrytes nå av Høyres skolepolitikk og etter tre års hvilkeskjær ser regjeringen ut til å begynne å gjennomføre Kunnskapsløftet. Skjer dette fordi man prøver å unngå at skolen nok en gang blir et hovedtema i neste års valg, eller er det oppriktig fordi de nå mener at kunnskap og læring er det viktigste i skolen?

Programkomiteen jobber uavhengig av dette, med å utvikle Høyres skolepolitikk - også etter kunnskapsløftet. Og det kommer gode innspill fra ulike miljøer. Blant annet følgende konkrete tiltak:
- Heve kravene til faglig fordypning i lærerutdanningen
- Premiering av lærere som tar faglig fordypning i realfag
- Opprette et nasjonalt videreutdanningsprogram for lærere og innføring av kompetansehalvår for realfaglærere
- Innføring av lektor II ordning
- En politikk for verdensledende forskningsmiljøer: En langsiktig og planmessig satsing på forskning er en forutsetning for å bygge opp sterke forskningsmiljøer som er internasjonalt konkurransedyktige.
Synspunkter?

8 kommentarer:

Verdikonservativ sa...

En utfordring med dagens lærerutdanning er at den er for yrkesrettet. Dette innebærer at det kan være vanskelig for lærere som ikke fungerer å finne alternative karrierer. Det bør derfor utredes alternative løsninger, f eks at lærere i stedet får fagutdanningen på de ordinære universitetene, ikke ulikt den tradisjonelle lektor/adjunkt-utdannelsen. Helt konkret kunne kravet til en lærerstilling være bestått bachelor-grad med pedagogikk i fagkretsen.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
Jeg er ikke helt sikker på om jeg forstår hva du mener.

Tenker du på et noen ikke er "egnet" som lærer, og derfor bør styres inn på andre karrierer? Er det ikke da like greit å slå fast at ikke alle egner seg til å bli lærer?

Verdikonservativ sa...

Poenget er at dagens lærerutdanning ikke kan brukes til veldig mye annet enn - nettopp å være lærer. Dette kan gjøre det vanskeligere for uegnede lærere å frivillig slutte i skolen - noe de bør gjøre for elevenes skyld. Listen for å kunne si opp ikke-fungerende lærere er som kjent ganske høy.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
da tror jeg vel utfordringen er å få til bedre "utfaåsing" av uegnede lærerstudenter/lærere.

Når det er sagt, er det nok viktig å se på hvordan gode lærere kan bli bedre - og i større grad bruker tiden sin på det som må være hovedjobben: lære bort.

Q sa...

Når det gjelder kvalitet i utdanningen mener jeg at Høyre har best grep om hvordan man bør lære.

Men hva man skal lære er også viktig, og støtte til religiøse friskoler er i så måte ikke noe bidrag til kvalitet i utdanningen. Nå tenker jeg på skoler som vier tid til kreasjonisme og "Intelligent Design". Jeg er usikker på hvor utbredt det er i Norge men det har ingenting med kvalitet å gjøre. For landets del er jo dette noe som går mot den økningen i realfagskunnskap som vi ønsker og trenger.

Som sagt, jeg har ikke satt meg inn i hvor utbredt det er, eller alt hva Høyre mener om saken, men hvis Høyre ønsker seg høyere nivå på utdanningen, og ikke bare flere som har en eller annen form for utdanning, så er religiøse friskoler kontraproduktivt.

Programsekretariatet sa...

q:
Interessant poeng du tar opp - om friskoler. Da Høyre satt i regjering ble det åpnet opp for friskoler som bl.a. hadde altenativ pedagogikk, fag e.l. Poenget var blant annet å unngå at vi *bare* skulle få religiøse friskoler.

Da regjeringen endret friskoleloven strammet de inn ordningen, slik at det nå nesten utelukkende er religion som gir adgagng til å starte en friskole. Her har altså regjerigen snevret inn - i kontrast til poenget ditt.

Forøvrig interessant (bra) at du bruker begrepet friskoler - som jo er noe helt annet enn privatskoler.

Sverre sa...

Jeg savner poenget med å få synliggjort den enkelte skoles resultater i de momentene dere har med. med de ulike nasjonale og internasjonale testene som gjennomføres skulle det være mulig for den enkelte skole/kommune/fylkeskommune å definere konkrete mål for hva elevene skal oppnå av resultater. Dette forutsetter at det er et samarbeid mellom skolene og "skoleeierne" om ha som er resultatmål på kort og lengre sikt. Slike mål er disiplinerende i det de hjelper skoleledere, lærere og elevene til å fokusere på det vesentlige - hva elevene lærer. Forslag til konkret tiltak: Definere og publisere målsetting for hvilket resultat den enkelte skole skal oppnå i nasjonale prøver .

Programsekretariatet sa...

sverre:
Poenget ditt er godt, og det er riktig at jeg ikke trakk frem dette i denne posten.

Høyre har lenge ønsket å stille kvalitetskrav til skolene - og at resultatene skal offentliggjøres. Nettopp for at eiere og ikke minst foreldre og elever skal vite hvordan situasjonen er. På den måten blir det lettere å sette inn riktige tiltak for å heve kvaliteten.

Det ble gjort grep under den forrige regjeringen for å få dette til, men som kjent ble det stoppet. Jeg kan vel kanskje krysse av for at dette bør følges opp igjen ved neste regjeringsskifte...