fredag 20. juni 2008

Barnetrygd for alle?

Jeg er usikker på om dette vil bli et stort tema ifm programarbeidet, men har lyst til å ta debatten i allefall her. Flere har tidligere tatt til orde for at heller ikke barnetrygden bør være universell, men målrettes til dem som trenger det. Blant motargumentene er "stigmatisering" - at de som tar eventuelt blir mottakere vil fremstå som fattigfolk.

Synspunkter: Hvorfor bør/bør ikke barnetrygden fortsatt være universell?

6 kommentarer:

frr sa...

prinsipp burde sosiale ordninger være målrettet, dvs mot grupper som trenger det mer enn andre. Men tanken bak at alle skal få, er jo nettopp, som du sier, en stigmatisering. Mer alvorlig er det likevel at om et "gode" bare fordeles til noen, vil den allmenne oppslutningen omkring ordningen bli borte over tid. Og det er vel en rellell fare også for en annerledes løsning for barnetrygden

Programsekretariatet sa...

frr:
Nettopp. Målrettet støtte høres bra ut, men fungerer dårlig. Er det virkelig sånn? (sukk)

Anonym sa...

Barnetrygd bør absolutt gis også til de som ikke trenger det. Det er vel like viktig at de "økonomisk uavhengige" i samfunnet blir kompensert for den økonomiske byrden det er å få barn? Å "belønne" store barnekull bare blant de minst velstående er vel ikke særlig smart på lang sikt?

Enten en ordning til alle eller ingen ordning!

Programsekretariatet sa...

anonym:
Når du skriver "....blir kompensert for den økonomiske byrden det er å få barn? " så tenker jeg først at nå høres det nesten ut som det å få unger er en rent økonomisk spørsmål.

Jeg antar du ikke mener det på den måten!

Imidlertid når du skriver "Enten en ordning til alle eller ingen ordning!" Betyr dette at du mener alle ordninger skal være universelle? Eks: I Oslo hadde man tidligere graderte barnehagesatser. Den som tjente lite betalte mindre pr plass enn den som tjente mye. Innføring av "makspris" medførte at de som i utgangspunktet betalte mye (og hadde råd) nå betaler mindre, og motsatt for dem med dårlig råd.

Er dette i tråd med hva du mener?

Anonym sa...

Svar ti prog.sekreteriatet:

Jeg mener ikke at det å få barn er et spørsmål om økonomi alene, men økonomi vil være en del av spørsmålet når familier vurderer å få barn/flere barn.

"Ordninger" som ikke er universelle medfører alt for mye byråkrati etter mitt syn (vurdere, beregne, dokumentere etc)

Jeg har selv forsøkt å sette meg inn i regelverket for fødselspenger i dette landet, og det er ikke enkelt. Er det virkelig nødvendig med så komplisert regelverk for at mor og far skal få noen offentlige kroner i barnets første leveår?

En differensiert barnetrygd er jeg redd vil utløse det samme kompliserte og uforståelige regelverket med tilhørende "NAV arbeidsplasser" for å beregne hvem som skal ha hva.

Programsekretariatet sa...

anonym:
Ok, da forstår jeg hva du mener. Jeg er usikker på om jeg deler bekymringen din, men jeg må tenke litt over det :-)