onsdag 18. juni 2008

Barnslig ombudsprosess

Man skulle tro at regjeringen hadde lært, men farsen rundt ansettelsen av nytt barneombud fortsetter. Dessverre - og mest for ombudets del. Konstituert ombud har nok rett når han frykter for svekket troverdighet og tillit til ombudet.

Så er vel løsningen at ombudet utpekes av Stortinget. Og det bør kanskje formuleres i tilknytning til den delen av programmet som omhandler forvaltning/modernisering. Er det andre *organer* du mener bør utpekes på tilsvarende måte; dvs som er det behov for å styrke uavhengigheten til?

Ingen kommentarer: