onsdag 31. oktober 2007

Målrettede offentlige ordninger

SVs Rolf Reikvam tar på radioen i dag tidlig, til orde for at man må se på flere av velferdsordningene i landet vårt. Poenget hans er at de bør målrettes mer fremfor å være generelle. Begrunnelsen er at langt flere har fått det bedre i dag enn da ordningene ble vedtatt, og dermed klarer seg ved egen innsats. Dermed bør midler brukes mer målrettet overfor dem som trenger det mest.

Jeg synes dette er modig utspill av Reikvam (andre har løftet slike tanker før), og langt på vei enig med ham. Spenningen er om han raskt blir skutt ned av eget parti, eller om flere er villig til å gå inn i denne debatten.

Hva mener du?

6 kommentarer:

Vox populi sa...

Jeg synes Reikvams utspill er interessant. Tiden er overmoden til å diskutere den universelle velferdsmodellen. Men det krever et helhetssyn som omfatter mer enn barnetrygd og ikke minst skattesystem (og -nivå).

Forslag til fjernng av universelle ordninger kombinert med flat skatt ville være et skritt på veien til en mer bærekraftig velferdsordning.

Dessverre tror jeg ikke Reikvam får gehør for forslaget i den rødgrønne verden.

Anonym sa...

Universelle velferdsordninger er ikke særlig bærekraftige som vox populi nevner. Videre synes jeg ikke de er særlig rettferdige, siden det i all hovedsak er fordeling fra middelsklassen til middelsklassen, via det fordyrende mellomleddet kalt staten. At Audun Lysebakken mener det vil virke stigmatiserende, synes jeg er snodig. Ser SV ned på folk som trenger en hjelpende hånd?

Programsekretariatet sa...

vox populi:
Enig med deg i at dette må ses i en helhetlig sammenheng. Og jeg tror heller ikke han får stor oppslutning i egne rekker. Særlig når man tenker på reaksjoner Unge Høyre har fått tidligere fra den kanten, når de har tatt til orde for akkurat det samme.

bluewolf:
Det er vel ikke alltid like lett å forstå den logiske tenkingen til Lysbakken :-)

Det som er utfordrende ved å avvikle universelle ordninger, er hvordan ordningen innrettes mot målgruppen - på en måte som ikke gir uønskede effekter. Det kan høres fint ut å skreddersy *stønader* til de som trenger det mest. Men om ordningene blir så *store* at det lønner seg f.eks. å jobbe mindre - for at man skal kommune under en terskel , så er vi på gale veier. Det er altså noen feller som man må tenke gjennom.

Vox populi sa...

Det tok ikke SV-ledelsen lang tid å skyte ned denne prøveballongen.

Halvorlig talt sa...

Jeg er ganske skeptisk til ordninger som kalles "behovsprøving" eller andre lignende begrep.

Nettopp slike ordninger kan ofte manipuleres, snytes på, de premierer folk som er flinke til å sno seg, osv.

Jeg mener også det er i Høyres ånd å gå inn for enklest mulig regelverk. Dette bør medføre mindre byråkrati, og lavere offentlige utgifter. "Målrettede" offentlige ordninger smaker derimot litt av både bøkt administrasjon og byråkrati.

Programsekretariatet sa...

Vox:
Det var som ventet, ja.

Halvorlig talt:
Er enig med deg i målet om "enklest mulig regelverk", men det er jommen ikke alltid lett (tydeligvis..). Nettopp fordi noen ordninger er ment å være målrettet, må de innrettes litt omstendelig. hrmf - dette har jeg egentlig ikke lyst til å argumentere for; omstendelig mener jeg :-)