tirsdag 9. oktober 2007

NATO ut av Norge?

Joda, en litt spissformulert overskrift, men med et snev av bekymring. Den siste tiden har vi i Norge merket økt militær aktivitet i Russland. For første gang på lenge har norske jagerfly måttet opp for å kontrollere norsk luft-territorium mot russisk overflygning. I NATOs hovedkvarter er man ikke så bekymret over russerne. Kanskje med rette.

Samtidig har vi en regjering hvor det jevnlig uttrykkes misnøye med NATO, og som legger begrensninger på styrker vi sender til NATO. Andre alliansepartnere må ta større ansvar, blir jo konsekvense. Og det merker de seg i NATO.

Tilgang til energi har historisk vært en medvirkende årsak til krigshandlinger. I nord merker vi hvordan den russiske bjørnen også er opptatt av tilgang på ressurser. Det er ikke lenge siden flagget ble plantet i havbunnen under Nordpolen. I seg selv kan det betraktes som et morsomt PR-stunt. I en større sammenheng kan man gjøre seg andre vurderinger. Forsatt er man i NATO ikke så bekymret for russerne.

Regjeringen er ikke bare skeptisk til NATO, den bygger også ned forsvaret. Nylig ble en større NATO-øvelse som skulle finne sted i Norge avlyst. Av budsjettårsaker. Hm.. det er kanskje ikke rart om NATO etterhvert bryr seg mindre om Norge. Som en konsekvens av regjeringens handlinger.

Er det grunn til ettertanke; og bekymring?

8 kommentarer:

Anonym sa...

Er noe i tvil om påstanden om at regjeringen er kritisk til NATO. Jeg går ut ifra at ledelsen i Arbeiderpartiet står trygt på landets vedtatte forsvarspolitikk.

Når det gjelder nedbygging av forsvaret er det viktig å få med seg at dette startet under Bondevik I og ble videreført av Krohn Devold.

Forvarsbudsjettet hennes for 2005 var på 30 399 mill kr, mens 2008- budsjettet er på 31 540 mill kr.

Programsekretariatet sa...

rm:
Det er riktig at omlegging av forsvaret startet tidligere. Og den omleggingen var det bred politisk enighet om.

Men det betyr ikke at det er politisk enighet om at forsvaret forsatt skal nedbygges og nedprioriteres, og få mindre budsjetter år etter år. Eller hva?

Anonym sa...

Glem ikke at NATO har uttalt at de IKKE vil støtte Norge i territorielle konflikter med eksempelvis Russland. Her er vi i større grad overlatt til oss selv og egen evne til å hevde suverenitet.

Programsekretariatet sa...

bluewolf:
Vikig påminnelse. Har du kilden (når/hvem) der dette ble sagt?

Anonym sa...

Var litt rask på avtrekkeren her. Det er forsvarsjef Diesen som har uttalt at NATO sannsynligvis vil prioritere andre ting. Likefullt synes jeg han er inne på noe. Link til saken her: http://tinyurl.com/ysn6ep og en kommentar her: http://tinyurl.com/yqcjta

Programsekretariatet sa...

bluewolf:
Ja uttalelsen fra Disen har jeg registrert, og andre fagmilitære i NATO - adm Røn blant annet.

Det er nok lurt å lytte til dem, samtidig tenke over "drakampen" som kan være mellom fagmilitære og politiske myndigheter.

Anonym sa...

Forsvarsstudien 07 forteller oss hvordan forsvaret vil se ut i fremtiden med en videreføring av dagens bevilgningsnivå. Studien inneholder mange gode forslag, bla om å redusere antall baser og hovedkvarter.
Dette vil helt sikker føre til stort politisk engasjement spesielt fra rogalands- og trøndelagsbenkene, men er etter min mening fornuftige forslag

Det som imidlertid er betenkelig er en ytterligere volumreduksjon av den lille hæren vi sitter igjen med idag. Sett i relasjon til en modernisering av de russiske hærstyrkene, er dette særdeles betenkelig på sikt.

Programsekretariatet sa...

vpl rittmester:
Ingen tvil om at lokalisering vil skape debatt. Det kan tilogmed tenkes debatt på andre benker..

Det som da er synd, er i såfall at lokaliseringskampen vil kunne overskygge fagdebatten - altså hvor vil vi med forsvaret vårt. Ikke minst i lys av utviklingen i Russland som du påpeker.