onsdag 24. oktober 2007

Ja til EU, men hva slags EU?

Høyre er det eneste partiet i Norge med et krystallklart JA-standpunkt til EU. Høyre vil at Norge skal bli medlem. Begrunnelsen varierer jo avhengig av hva man synes er viktig, men det dreier seg om årsaken til EUs tilblivelse: Skape fred i Europa. Dette kan man lese mer om i Schuman-erklæringen. For andre er de fire friheter viktig: Fri flyt av mennesker, kapital, varer og tjenester.

Det som er en interessant problemstilling er om Høyre tydeligere skal ha meninger om hvordan EU bør utvikle seg; og skal vi si noe om det i et prinnsipprogram eller stortingsvalgprogram? Vi kunne mene noe om videre utvidelse eller ikke; om dypere integrasjon eller ikke, om utvidet fellesskapspolitikk eller ikke. Det er rett og slett mange utviklingstrekk vi kan ta stilling til.

Hva synes du om det - altså å formulere tanker om EUs utvikling?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Høyre er stortingets klareste ja-parti. Oppslutningen til Høyre er + - 20%. Oppslutningen om Eu i befolkningen er ca 45%. En enkel hoderegning forteller meg derfor at Høyre har alt å vinne på å stå frem som et tydelig JatilEu-parti ved 2009-valget. Denne gangen behøver vi heller ikke å ta hensyn til Krf og V på samme måte som i 2005.
(Venstre er forøvrig på vei mot et ja-standpunkt allerede på neste landsmøte)

Høyre må således ha klare formuleringer om norsk medlemsskap i prinsipprogrammet, som f eks:
"Høyre mener at Norge må ha full medbestemmelse i EU på linje med våre naboland og vil derfor arbeide for et norsk medlemsskap."

I det sentrale spørsmålet om graden av overnasjonalitet kan Høyre gjerne utforme egne oppfatninger som vi som medlem kan påvirke fellesskapet i samarebid med andre land. Jeg tror det er mange som er skeptiske til en utvikling mot "europas forente stater" med bla felles utenriksminister.
Norges holdning bør være å beholde nasjonalstatenens identitet og selvstendighet i et tett samarbeid medlemsstatene imellom.

Programsekretariatet sa...

ared:
takk for gode innspill. Men ad. Venstre. Også ved forrige korsvei trodde man partiet ville snu i EU-standpunktet sitt, noe partiet ikke gjorde.

Det kan godt være at de nå vil lande på et ja-standpunkt, men neppe like tydelige og klart som Høyre.