fredag 12. oktober 2007

Tvangsoppløsning

De siste dagene har vært interessante i et likestillingsperspektiv. I Asker ble SVs kvinnelige førstekandidat skviset ut av formannskapet. (Dvs hun ble ikke skviset ut - hun fikk bare ikke plass). Pga krav til kjønnsbalanse. Der er det nemlig "for mange" kvinnelige toppkandidater.

I dag varsler likestillingsministeren at ASA selskaper som ikke klarer å oppfylle kravet om kjønnsbalanse i styrene sine når fristen snart går ut, skal oppløses.

Greit nok. Eller?

Jeg vet godt hvor lovene er kommet fra, og intensjonene bak dem. La det likevel være tillatt å invitere til debatt. Og for å prøve å sette et utgangspunkt: Er likestillingen kommet langt nok (ref Asker)? Eller viser utviklingen mht styrer i ASA-selskaper, at dette ikke tas alvorlig nok; derfor man sette hardt mot hardt?

9 kommentarer:

Anonym sa...

Intensjonene om at det skal være en bedre balanse mellom kjønnene i styrene er god, men sanksjonene er etter min mening i overkant stalinistisk.

Jeg ser for meg en stor lokal bedrift som blir nedlagt og som medfører at et lokalsamfunn mister mange arbeidsplasser - bare fordi det mangler ett kvinnelig styremedlem. Jeg håper ikke at Høyre stemte for dette.

En bedre løsning hadde muligens vært at revisor i sin beretning for generalsforsamling/bedriftsforsamling påpekte eventuelle misforhold med styrets sammensetning.
Jeg vil anta at for mange selskaper ville dette ha god nok avskrekkende virkning.

For øvrig er 40% regelen grei nok, men den burde ha vært innført gradvis over en lengre periode.

Programsekretariatet sa...

anonym:
synes du har gode poenger. Nå gjelder ikke loven AS-er som de fleste mindre bedrifter er, men ASA. Konsekvensen vil likevel kunne bli stor dersom loven håndheves hardt. Er derfor spent på om man vil legge seg på den linjen du også foreslår, mht tidsfrist.

Anonym sa...

Jeg føler loven har blitt frontet som en pro-kvinner lov, og ikke et forsøk for å få balanse mellom kjønnene. SV viste jo at det var hensikten ved å protestere om kvinner blir kvotert UT av styrer på grunn av loven. Min personlige mening er at prosentandelen burde vært lavere, f.eks. 25% (tenk på et tall) slik at man sikrer representasjon fra begge kjønn uten å få problemer med å rekruttere kompetente styremedlemmer.

Programsekretariatet sa...

bluewolf:
Jeg deler din oppfatning av intensjonen. og du har kanskje et poeng mht prosentandel, men det tviler jeg sterkt på vil bli endret med tanke på APs landsmøtevedtak om 50%!

Anonym sa...

Bare en faktaopplysning. Det er i dag over 500 private almennaksjeselskaper i Norge som blir berørt av dette fra 1.1.08.

Faren for at valg av styremedlem i større grad vil kunne basere seg på kjønn og ikke personlig egnethet, kan dessverre ikke utelukkes.

Høyre stemte for proposisjonen i Stortinget.

Programsekretariatet sa...

anonym:
Takk for fakta-opplysningen. Registrerer at flere gjør om ASA til AS. Så kan man jo lure på om problemet blir borte på den måten.

Men altså, loven er der og konsekvensen må vi vente på noen uker til.

næringsministeren sa...

Jeg deler bekymringene om at kjønn vil telle framfor kvalifikasjoner ved valg av styremedlemmer. Mistenker også at det blir en del "dødkjøtt" eller "smykker" i styrene, utelukkende for å oppfylle kravene.

Iskwew sa...

Tør vi minne om at det var en Høyre-mann som i sin tid fikk lovfestet dette?

Jeg tror loven var positiv fordi den synliggjorde talent, som NHO ville kalle det. Men jeg tenkte aldri at de kom til å tvangsoppløse selskaper, gitt. Det er jo å gå alt, alt for langt.

Programsekretariatet sa...

Iskwew:
Du tør åpenbart å nevne det :-)

Og jeg er veldig klar over det. Samtidig skal det erkjennes at det nok er omstridt, ikke minst når vi nå står overfor konsekvensene av vedtaket.

Dette viser vel at man BØR tenke seg godt om før man lovfester ting.