torsdag 11. oktober 2007

Økt skatt?

De siste dagene har vi kunnet lese om rødgrønne politikere som vil ha skatteøkning etter neste stortingsvalg. Begrunnelsen er visstnok å få mer penger til staten. Dette skjer i et tid da staten aldri har hatt så store inntekter som nå, og landet flommer over av velstand.

Samtidig er det folk som sliter og arbeidslinja er fortsatt førende politikk. Da må det være lov å reise spørsmålet om hva som er det prinsippielle grunnlaget for skatteleggingen. De fleste av oss jobber og får inntekt fra egen arbeidsinnsats. Det er dette vi lever av. "Påskjønnelsen" for arbeidet er lønn. Dette prøver vi å formulere i det nye prinsipprogrammet:
Det skal alltid lønne seg å jobbe. Folk som satser og skaper muligheter for seg selv og andre gjennom kreativitet og innsatsvilje, må oppmuntres og få høste belønningen av sitt arbeid. Sammenhengen mellom verdiskaping og arbeidsinnsats er opplagt. Den som yter innsats i hverdagen fortjener også å bære hoveddelen av fruktene av arbeidet. Ingen vet imidlertid hvem som fødes med evner og anlegg for arbeidsinnsats, og ingen kan føle seg beskyttet mot senere sykdom eller skader.

Så vel nestekjærlighet som solidaritet og ren egeninteresse taler derfor for å ha et samfunn hvor midler omfordeles fra dem som evner å jobbe, til dem som i kortere eller lengre tid ikke kan klare seg på egen hånd. Dette er grunnleggende også for å sikre trygghet og stabilitet i samfunnet som helhet. Høyre er derfor tilhenger av å skattelegge arbeidsinnsats, men mener dagens skattepolitikk i altfor stor grad forsøkes rettferdiggjort av omfordelingshensyn som ikke kan forklares på et slikt grunnlag.

Høyre vil ha et skattesystem som er forståelig og har legitimitet hos borgerne. Skatte- og velferdspolitikk styres i altfor stor grad av et politisk ønske om å påvirke og styre den enkeltes verdi- og veivalg i livet, og den søker i utstrakt grad å favne alle uavhengig av om man kunne stått på egne bein eller ikke. Dette svekker sakte, men sikkert menneskers tro på egne evner. Dermed skapes det også en unaturlig følelse av å være avhengig av samfunnets godvilje og de beslutninger som fattes i politiske fora og i byråkratiet.
Hva synes du?

Kuriositet:
DN (NTB) kan melde om opprør blant UD-ansatte. I statsbudsjettet foreslår regjeringen at de som tjenestegjør i utlandet må betale skatt av tjenesteboligen.

Oppdatert:
Og fasiten for 2006 er klar. Vi betaler 13,5 milliarder mer i skatt enn året før. Og fortsatt er det ikke nok for de rødgrønne! puh.

4 kommentarer:

Carl Christian sa...

teksten er relativt god, den tydeliggjør hvorfor vi må ha et balansert skattenivå på arbeid.

Vil samtidig benytte anledningen til å lansere noen spørsmål til venstresdiden:
1) er det virkelig slik at skattegrunnlaget i befolkningen er en konstant størrelse slik at økte satser gir flere midler til omfordeling?
2) er det virkelig slik at mere penger er svaret/løsningen på "alle" samfunnsproblemer?

Programsekretariatet sa...

carl christian:
Takk for det. Så tar vi med spørsmålene også - som er verd å stille i ulike sammenhenger!

Anonym sa...

Synes synd på de UD-ansatte jeg. Tenke seg til å måtte bli skattet på lik linje med de som jobber i privat sektor..dakkars..

Programsekretariatet sa...

selvisk:
he he. Passe seg, snart kommer det en skatt på fordel av å jobbe i utlandet også....(utover vanglig skatt altså..øh)