mandag 29. oktober 2007

Suveren ytringsfrihet

Ytringsfriheten er viktig for et verdikonservativt parti som Høyre - og andre :-), og et stadig tilbakevendende tema. Muhammed-tegningene avstedkom sterkt engasjement og forsvar for denne friheten, og noen vil hevde at den er absolutt. "Jeg er uenig i hva du sier, men vil inntil døden forsvare din rett til å si det". Jaha - for enhver pris?

Skal man ha rett til å lyve, sjikanere eller spre (stats/bedrifts)hemmligheter - uten å måtte stå til ansvar for konsekvensene? Finnes det moralske eller etiske grenser for hvor langt ytringsfriheten bør gå? Bør det være noen lovgrenser også - blasfemi?

Hva mener du; er denne friheten absolutt, eller har også denne noen grenser?

4 kommentarer:

Anonym sa...

Reell yttringsfrihet måles på de uakseptable, upopulære og "politisk ukorrekte" meningene. Skal vi tillate rasistiske, antisemmistiske og rene fascistiske utsagn ?

Ja - selvfølgelig skal vi det, så lenge yttringene ikke rammes av straffelovens bestemmelser. Det er bedre at slike oppfatninger kommer frem i lyset og kan imøtekommes, enn at diskusjonene skal skje i lukkede rom.

Problemet med karikaturtegningene var frafallet av sentrale politikere som skulle ha stått på barrikadene og forsvart yttringsfriheten. I stedet opplevde vi at sentrale politikere beklaget at tegningene var blitt offentliggjort. Ikke bare brukte man ressurser på dette diplomatiske spillet, men det ble gjort mer eller mindre kritikkløst ovenfor miljøer som hadde fremført uakseptable trusler og voldshandlinger.
Unntaket var Fog Rasmussen som viste en modig og prinsipiell holdning fra første stund.

Programsekretariatet sa...

anonym:
Når du henviser til "straffelovens bestemmelser" betyr det da at du er enig i at det skal settes grense et sted? Hvor skal den grensen gå?

F.eks når ytringer har karakter av trussel eller oppfordrer til lovbrudd?

Anonym sa...

Sentrale bestemmelser er Straffelovens §§ 135a og 349a som forbyr dikriminerende og hatske yttringer.
Dette er grove forhold som på en helt uakseptabel måte rammer et antall utpekte personer, og representerer en naturlig begrensning.

Karikatursaken er langt unna dette nivået. Personlig syntes jeg at Høyre bør arbeide for å avvikle den så kalte blasfemiparagrafen (Strl § 142)som for lengst har gått ut på dato

Programsekretariatet sa...

anonym:
Da er innspillet notert! Noe egner seg for oppfølging når stortingsvalgprogrammet skal skrives, dvs prinsippene gjennomføres i praksis :-)