tirsdag 23. oktober 2007

Passiv dødshjelp

I prinsipprogrammet vil respekt for menneskeverd bli omtalt; som tidligere. Etter tilbakemelding på en tidligere bloggpost om dødsstraff, kommer vi til å rendyrke prinsippet. "Høyre er mot dødsstraff og aktiv dødshjelp", er formuleringen som foreslås. Tidligere har det vært diskusjoner om man skal åpne for dødsstraff i krig, men det har vi altså valgt å ikke foreslå.

Spørsmålet nå er passiv dødshjelp. Er det greit å tillate det og skal vi i såfall si det, eventuelt under hvilke forutsetninger?

Hva mener du?

8 kommentarer:

amazing_grace sa...

Hei!
Hva legger dere i passiv dødshjelp?
Å ikke gi en svært syk og døende nok næring f.eks?

Programsekretariatet sa...

amazing grace:
Definisjon som gjerne brukes er:"Passiv dødshjelp innebærer at helsepersonell stopper all livsforlengende behandling når dødsprosessen er i gang og alt håp om helbredelse er ute. Man gir da smertestillende behandling for å lindre lidelsen. Hvis denne smertestillende behandling utilsiktet forkorter pasientens liv, taler vi fortsatt om passiv dødshjelp."

amazing_grace sa...

Ok;)
Det blir utført i ulike sammenhenger.
PÅ den ene siden er jeg positiv til det, men på en annen side er jeg litt skeptisk.
Hvem avgjør dette?
Om det er ingen tvil om at pasienten snart vil dø og behandling bare vil være en ekstra belastning som betegnes for å være uetisk så er jeg positiv.
Men da må det kvalitetssikres. Noen uavhengige bør konkludere med dette.

Husker episoden ved Haukeland sykehus for en tid tilbake siden, eller 3 sånne episoder der det var barn det gjaldt.
Tenker da på de pårørende og deres meninger i dette.
Det er mange hensyn å ta og man må være ytterst forsiktig og absolutt overbevist om det er for det beste for den syke.

Programsekretariatet sa...

amazing grace:
Jeg forstår godt at du synes dette er vanskelig - det gjør i grunnen jeg også.

Derfor prøver jeg i denne omgang å stille spørsmålet på prinsipelt grunnlag. Og hva synes du da. Er det greit - prinsipielt å akseptere passiv dødshjelp?

foreløpig svært frisk sa...

Sett at man som individ har en svært smertefull sykdom som man helt sikkert (sett bort fra "mirakler") kommer til å dø av innen kort tid. Hvorfor får man da ikke velge å dø med verdighet, ved at noen hjelper personen å dø ved hjelp av forsvarlig medisinske tiltak?

Programsekretariatet sa...

FFSV:
Det er et veldig etisk vanskelig spørsmål du reiser, og det er jo slike eksempler som begrunner at man noen steder i verden åpner for aktiv dødshjelp som du vel i grunnen tar til orde for. Spørsmål om liv, død og respekt for menneskeverd er krevende.

Respekt for liv henger høyt. Spørsmålet er altså om vi likevel skal tåle at det avsluttes tidligere enn det som er *naturlig*?

Sissel sa...

Hvis jeg skal tvinges til å ta et ja/nei-standpunkt så faller jeg på nei til passiv dødshjelp.

Hvorfor har jeg skrevet her Er du sikker på at du vil ha dødshjelp?

Jeg beklager at jeg ikke skriver mer om det er, men det er en ganske lang tankerekke.

Programsekretariatet sa...

sissel:
da skal jeg lese tankerekken på posten din.