onsdag 3. oktober 2007

Frie tanker

I utkast til prinsipprogram jobbes det med følgende formulering:
Mennesket er politikkens mål. Det kan derfor ikke være en politisk hovedoppgave å kontrollere, styre eller aktivt å endre holdninger og idealer som ulike mennesker legger til grunn for sin tilværelse. Høyre foretrekker at politikkens styrke vises gjennom eksempelets makt, ikke gjennom forsøk på å regulere menneskers holdninger og veivalg.
Dette er prinsipiell tenkning. Hva kan så være konsekvensen for realpolitikken? Kan dette f.eks. innebære mer restriktiv holdning til ulike ombud - hvilken *selvfølgelig* rett er det i alt ethvert av våre ombud sier? Kan det bety mer restriktiv holdning mht bruk av regler om hva som er *lov og ikke lov*?

Hva synes du om formuleringen og hva tenker du om konsekvensene av den?

4 kommentarer:

Anonym sa...

Flotte tanker. Bare så synd at Høyre støtter Norges tilsluttning til EU og FN som aktivt jobber for å avskaffe individuelle friheter.

Programsekretariatet sa...

reidar:
Hyggelig at du støtter formuleringen.

Hvem i all verden har narret deg til å tro at EU og FN jobber mot individuell frihet?

EU har blant annet nedfelt nærhetsprinsippet, og har forøvrig fra sin opprinnelse vært tuftet på å bygge opp om fred og frihet i Europa. Det er du vel ikke motstander av?

Anonym sa...

"Mennesket er politikkens mål" blir meningsløst.
Politikkens mål bør i stedet være å oppnå makt og holde på makten. (Machiavelli)

Bla derfor bør Høyres hovedoppgave nå foran 2009-valget være å snekre sammen et borgerlig alternativ til den sittende regjering.

Programsekretariatet sa...

anonym:
Jeg sliter litt med å forstå hva du tenker om PRINSIPPER.

Erna Solberg har lenge og gang på gang understreket at Høyre ønsker et bredt borgerlig samarbeid - og vi ønsker å samarbeidet med alle ikke-sosialistiske partier. Det vil gjøre det mulig å gjennomføre politikken vår og prinsippene våre.