torsdag 25. oktober 2007

Brann i California, taust fra Burma

Nyhetsbildet forteller oss inngående hva som skjer i California. Vinden ser ut til å løye og brannene er i ferd med å komme under kontroll, kan det se ut til. Mange er blitt berørt og har mistet hus og hjem. Dette er dramatisk, og det er naturlig av nyhetene retter søkelyset dit.

Så kan man samtidig gjøre seg noen refleksjoner. For kort tid siden var det store demonstrasjoner i Burma, hvor munkene sto i spissen i kravet om demokrati. Dette var dramatisk, på en annen måte riktignok. Det dreier seg om demokrati eller undertrykkelse for millioner av mennesker.

Demonstrasjonen har stilnet, og det gir ingen *gode* TV-bilder. Dramatikken er ikke lenger synlig. Er det derfor vi ikke hører mer fra Burma? Har vi allerede glemt dem? Eller tror noen av alt plutselig er blitt i orden?

Ingen kommentarer: