fredag 26. oktober 2007

Forsvar og verneplikt

Vi prøver oss nå med følgende formuleringer:

Høyre vil verne om Norge som en selvstendig, demokratisk og fri nasjon og ser på Forsvaret som et viktig instrument for å ivareta det tidløse og grunnleggende ansvar det er å skape sikkerhet for befolkningen, samfunnet og staten.

Vi ser i dag ingen åpenbare militære trusler mot norsk suverenitet eller territorium, men erfaring viser at Forsvaret må opprettholdes som en forsikring, uavhengig av det kortsiktige militære trusselbilde. Samtidig er dagens sikkerhetsutfordringer mer fragmenterte og diffuse enn noensinne, og en trussel mot Norge kan oppstå langt utenfor våre grenser. Å opprettholde et militært forsvar med en reell forsvarsevne må derfor være en av statens helt grunnleggende oppgaver.

Høyre vil fortsatt legge til grunn utvikling av et effektivt grunnforsvar tuftet på prinsippet om verneplikt.

Hva synes du om dette?

4 kommentarer:

Anonym sa...

Mye bra i dette, men savner forankringen i NATO-alliansen. En videreføring av et aktivt Natomedlemskap som en viktig del av norsk sikkerhetspolitikk må derfor komme tydelig frem. Er også noe usikker på hva dere mener med begrepet "grunnforsvar"

Programsekretariatet sa...

rittmester:
Ad NATO - så var/er vi litt usikre om vi konkret skal omtale det, eller la det være. Rett og slett fordi vi prøve å rendyrke prinsipper bak forsvaret. Videreføreing av medlemskap i NATO er vel strengt tatt ikke et prinsipp, men en konsekvens av noen prinsipp.

Det kan likevel være riktig å si det konkret i teksten, som du sier selv.

Weinberg sa...

"Høyre vil fortsatt legge til grunn utvikling av et effektivt grunnforsvar tuftet på prinsippet om verneplikt."

Et effektivt forsvar tuftet på unge gutter som er i militæret mer eller mindre frivillig for en kort periode?

Jeg er veldig imot tvungen verneplikt så lenge det ikke er behov for det. Det ser jeg ikke at det er i dag. Da er det mye bedre med et profesjonelt forsvar, som ønsker å være med, som er med over en lengre periode og gjør utenlandsoperasjoner og et moderne forsvar generelt mer legitimt.

Programsekretariatet sa...

weingberg:
Et realt standpunkt du inntar. Men tror du vi har nok folk i Norge som ønsker å verve seg og dermed vil kunne utgjøre en nødvendig styrke?

Til det prinsippielle: Er det ikke riktig å ha en allmenn verneplikt, hvor *alle* må ta samme ansvar for å forsvare landet vårt?

For å spissformulere meg: Er det greit at du betaler (over skatteseddelen) andre for å forsvare landet ditt?