tirsdag 30. september 2008

Dele pensjon med sin hjemmeværende

Følgende forslag er kommet til Programkomiteen:
Vi vet at det fortsatt bare er 4 av 10 kvinner som oppnår full opptjening for pensjon, mot 9 av 10 menn. Kvinners ulønnede omsorgsarbeid, som samlet har gitt – og gir – betydelig avlastning for en presset sosialsektor, blir altså straffet med lav pensjon. Det er urettferdig i seg selv, men det har en side til: Det gjør det lettere for mange av oss menn både å få full opptjening i antall år og gjøre karrierer som gir høyere lønn og dermed høyere pensjonspoeng.
Det at et samliv med felles økonomi og med familieintern fordeling av innsats og byrder, men med ulik fordeling av inntektsgivende arbeid, skal resultere i store ulikheter i pensjon er blodig urettferdig. En kvinne som overlever sin mann vil ofte ikke få stort mer enn halvparten så mye i pensjon som mannen får hvis han overlever henne.
Innspillet er litt lengre, men kortversjonen og konklusjonen på dette er: Bør vi åpen opp for en (obligatorisk/frivillig) ordning, der den utearbeidende ektefellen (fortsatt i hovedregelen mannen) kan dele sine opparbeidede pensjonspoeng med sin hjemmeværende ektefelle? Hva synes du?

5 kommentarer:

Aksel Fridstrøm sa...

Pensjonene er lave fordi at inntektene er lave.


Dersom vi ønsker at folk skal ha en "likere" pensjon er det to måter å gjøre det på

1) Øke pensjonen til de som tjener lite.

2) Senke pensjonene for de som tjener mye.

Dersom vi velger nummer 1 må
dette må selvsagt finansieres et annet sted og det stedet heter skatteseddelen

Det betyr at har etter min vurdering kun negative effekter, og er overhodet ikke retteferdig da jeg mener de som har tjent pengene er de samme som fortjener å bruke. Det har også særs mange negative effetker i forhold til at vi trenger flere i arbeid.

Alternativ nummer 2 derimot er ventlig bedre.

Jeg foreslår at vi innfører minstepensjon til alle og samtidig fjerner toppskatten og formueskatten for å gjøre det enklere og mer lønnsomt å spare til egen pensjon. Når pensjonene er bundet opp i privat kapital vil de også overføres ektefelle dersom den en av partene skulle blitt tatt av dage, dette forrutsetter selvsagt også en fjerning av arveavgiften.

Dersom vi virkelig ønsker å slå på stortrommen vil jeg også anbefale programkomiteen å se på mulighetene for å kjøpe ut allerede opptjente pensjoner hos folketrygden som overstiger minstepensjon.

Dette kan f.eks gjøres ved at innehvarne av fordringer mot folketrygden får overta statens eierandeler i kommersielle foretak som Statoil-Hydro, Posten, Telenor, Statkraft etc til tilsvarende verdi av pensjonsfordringen.

Da får vi privatisert alle disse foretakene i samme slengen uten at en for stor del av dem handler på utenlandske hender.

Snakk om å bruke det ene problemet til å løse det andre ;-)

Anonym sa...

Ja, det burde være mulig. At en av partene har ulønnet arbeid er gjerne en løsning man har kommet frem til i fellesskap (burde i alle fall være!), og det er bare rett og rimelig at man gis mulighet til å gjøre avtaler om pensjon med dette som bakteppe.

Men det må være frivillig, skal ikke mye fantasi til for å tenke seg håpløse tvilstilfeller, for ikke å snakke om hvor enormt byråkratiet rundt blir, dersom en slik ordning skal være obligatorisk. Det burde dessuten være en privatsak om man ønsker en slik ordning eller ikke.

Programsekretariatet sa...

aksel:
Hva skal jeg si..hm.. Kreativt! :-)

anonym:
Forslagsstilleren som har kommet med dette har argumentert både for at ordningen bør være obligatorisk og frivillig....

Arne Solheim Kaldahl sa...

Litt på siden av dette, men likevel:
Willochs gamle forslag om ektefelledelt beskatning kunne snart også komme frem igjen. Vil bare ta min families situasjon. Jeg tjener brukbart. Min kone ble uføretrygdet akkurat da hun skulle ut i arbeidslivet etter å ha arbeidet med barna i 15 år. Hun har null pensjonspoeng på grunn av tidspunktet dette skjedde på. Totalt har vi ikke stor inntekt, men jeg betaler TOPPSKATT. Føles utrolig urettferdig for å si det mildt. Willochs gamle forslag hadde gjort noe med dette.

Programsekretariatet sa...

arne S.k.:
hm...ja, det er kanskje noe vi bør se på!