onsdag 10. september 2008

Hjemfall av vannkraft

Da har flertallet i energikomiteen på stortinget støttet regjeringens forslag om hjemfall , mot både opposisjonens og fagbevegelsens råd. Private, som Hydro, skal ikke kunne eie rettigheter til vannkraft, som etter 60 år vederlagsfritt skal tilfalle staten. I dag er det 6-7% privateeide rettigheter.

Hva mener du Høyre bør skrive i kommende stortingsvalgprogram om hjemfallsretten - utvidet hjemfall?

5 kommentarer:

Svorsken sa...

Spørsmålet er hvorfor vi trenger noe slik som hjemfallsrett i det hele tatt? Argumentet er tydeligvis å forhindre et "salg av arvesølvet" til utenlandske eiere. Men hva er problemet med det?

Eksemplet med Hydro er talende. Hydro, et børsnotert selskap, ønsker å investere i kraftintensiv produksjon i Norge, men da må de har forutsibare vilkår. De har de ikke med regler som risikeres å endres frem og tilbake med skiftende majoriteter og politiske vinder. Hjemfall hindrer investeringer og står i veien for industriell verdiskaping.

Og hvordan er det i andre land, som ikke har en praksis med hjemfall? Blir energiprisene høyere der? Minsker kraftinntektene? Nei. Sverige er et bra eksempel. De største aktørene på det svenske markedet er Vattenfall (svenske stat er hovedeier, men den borgerlige regjeringen ønsker endret eierskap), Fortum (finske stat er hovedeier) og E.On (børsnotert i Tyskland – amerikanske fonder er største eiere).

Men kraftprisene i Sverige påvirkes ikke av ikke-statlige eiere til kraftprodusentene. De følger samme utvikling som de norske kraftprisene, fordi både Sverige og Norge inngår i Nord Pool og et felles nordisk kraftmarked. Hjemfall sikrer ikke på noen måte stabile eller lave kraftpriser.

Til sist dette med arvesølvet. Til å begynne med – hvem er best til å forvalte kraftverdier? Politikere eller profesjonelle eiere? Jeg vil mene det siste. Jeg har møtt mange politikere, men få som er flinke til analyse av verdiskaping og utvikling på kraftmarkedet. Dette finnes det andre som kan bedre.

Og dessuten – Terraskandalen viser at det er fullt mulig for kommuner å belåne fremtidige kraftinntekter for å bedrive ren spekulasjon. Dette som hjemfallsrettens tilhengere mener vi må unngå. Men faktum er: det var hjemfallsretten som gjorde det mulig for kommunene å belåne sine fremtidige kraftinntekter. Uten hjemfallsrett, ingen Terraskandale.

Tilbake der jeg begynte. Hvor er de fungerende argumentene for hjemfall? Nisseluepatriotiske uttalelser om å "sikre norsk eierskap" kvalifiserer neppe som argumenter. Ikke heller å bruke EØS-avtalen som et argument.

Hjemfallsretten bør fjernes. Ikke fordi EØS-avtalen krever det, men fordi den er skadelig.

Carl Christian sa...

til svorsken: det er jo desverre slik at "Nisseluepatriotiske uttalelser om å "sikre norsk eierskap" kvalifiserer" som argumenter, nettopp fordi et flertall mener og tror at det er en viktig sammenheng her...

Det viktigste er uansett å sikre langsiktig stabilitet, og det krever at de vekslende regjerninger klare å tilnærme seg oposisjonen i denne typen saker, slik at det ikke blir gjort endringer hvert fjerde år. ..og det gjør at jeg synes det er rart at regjeringen ikke har gått inn på oposisjonsforslaget, da fagbevegelsen og næringslivet også støtter det...

..det ble kanskje ikke så mye tips til programkomiteen her, annet enn at et formulering om hva man vil gjøre må ta høyde for sosialdemokraters (og delvis sosialisters) virkelighetsoppfattning, og ikke bryte for skarpt med den...

For meg blir slike saker som denne gode bevis på at norge er best tjent med mindretallsregjeringer av enten AP eller høyre, evt små sentrumskoalisjoner... fordi de blir tvunget til å inngå kompromisser som kan stå seg over tid.

(så stå på høyre: men hold dere unna Frp!! :)

Programsekretariatet sa...

svorsken og carl christian:
eh..ja...jeg "lytter". :-)

Svorsken sa...

Nåvel. Handler dette om hva Høyre bør mene, eller handler det om strategisk triangulering i forhold til opinioner og andre partiers standpunkt?

Hva er argumentet for hjemfallsrett?

Programsekretariatet sa...

svorsken:
Dette handler om hva høyre skal mene.