mandag 22. september 2008

Den friske skal til den syke

I forbindelse med Det lange programarbeidet har et helsepolitisk utvalg nylig avlevert en innstilling til Programkomiteen. Noe av dette ble omtalt i helgen, og noe i dag. Et av forslagene utvalget legger frem, er at "den friske skal reise til den syke og ikke omvendt." Nå snakker vi ikke om at alle skal sitte hjemme og vente på legen, men at det opprettes "ambulerende team" som kan reise til de aller sykeste. Dette har vært prøvd ut med hell i andre land og fungerer.

Dette er et av flere forslag som utvlaget har, og du kan lese mer på denne siden, hvor du åpner debatthefte 3/2208 - Høyres helsepolitikk.

Hva synes du om dette, eller andre av forslagene i innstillingen?

2 kommentarer:

Rode sa...

Da jeg selv har vært veldig alvorlig syk og ikke kunnet kommet meg til lege synes jeg dette høres ut som en veldig god ide.

Programsekretariatet sa...

rode:
godt å høre. Denne løsningen er prøvd ut - og er i virksomhet - i andre land. Det lar seg altså gjennomføre.