torsdag 25. september 2008

Dyrevern

Noe som er opptatt av det? :-)

Hva er viktig; hva skal vi si i stortingsvalgprogrammet?

2 kommentarer:

John-Arne Nyland sa...

Dyrevern er noe som opptar de aller flest og ikke minst den yngre generasjonen av blivende Høyre velgere. Det bør derfor stå noe om dyrevern i programmet.
Hva med følgende fra Dyrevernsloven:
"Det skal farast vel med dyr og takast omsyn til instinkt og naturleg trong hjå dyret så det ikkje kjem i fåre for å lida i utrengsmål.Den som eig eller har i si varetekt husdyr, selskapsdyr eller dyr som er haldne i fangenskap på annan måte skal syta for at dyret har fullt tenleg tilhaldsrom der det er stor nok plass, høveleg varmt, nok lys og tilgang på frisk luft m.v., alt etter trongen hjå det einskilde dyreslaget" Noen ganger trenger man ikke finne opp hjulet på nytt ;-)

Programsekretariatet sa...

john-arne:
he he, nei vi trenger hverken å finne opp hjulet eller kruttet på nytt..

Det kan se ut til at det blir et par setninger om dyrevern. Er bare usikker på hva det blir. Takk for innspillet!