mandag 15. september 2008

Rovdyr

Stortinget har vedtatt at Norge skal ha levedyktige bestander av de fire store rovdyrene. Samtidig innser er det konflikter mellom en levende rovviltstamme og beitenæringen.

Bør "rovvilt-forliket" revideres? Skal man f.eks klargjøre at visse områdene er reservater med de erstatningsmessige konsekvenser dette overfor alle brukerinteresser og allmennheten?

Ingen kommentarer: