tirsdag 2. september 2008

Skatt, AP og meningsmålinger

Høyre har som kjent gående en partihøring om hva som skal være skatte- og avgiftspolitikken neste periode. Noe av debatten tar vi også på denne bloggen, blant annet den enkle meningsmålingen til høyre på siden.

Om noen skulle undres over at så mange krysser av for "å beholde skatten uendret", så er det på ingen måte overraskende. Dette er AP-velgere som stikker innom bloggen(velkommen også til dere/dem!) for å forteller hva de mener. Samtidig legger de igjen spor tilbake til face-book gruppen sin der de er blitt oppfordret til å - ja nettopp - besøke denne siden og krysse av for hva de mener.

4 kommentarer:

IvarE sa...

Bruk av radio-buttons blir feil her!
ALLE valgene unntatt det siste må kunne krysses av samtidig.

Programsekretariatet sa...

ivare:
det var dette med prioritering da :-)

IvarE sa...

Nei, ikke nødvendigvis.

Det som totalt mangler her er jo diskusjonen om hvor mye det er rimelig at staten skal blande seg opp i.


For det første så må det ikke være et mål i seg selv at statens utgiftsside skal vedlikeholdes eller vokse.
Og for det andre så vil lavere skatter og avgifter i en del tilfeller være selvfinansierende.

Programsekretariatet sa...

ivare:
Da forstår jeg hva du mener.

Jeg er enig i poenget ditt, og mener at vi har fanget det opp både i debattheftet om skatter og avgifter som er sendt ut, og i arbeidet med teksten på stortingsvalgprogrammet.

Meningsmålingen på denne siden er et utdrag av debattheftet, hvor vi altså på et punkt ber om innspill på prioritering.

Om du ikke har sett på debattheftet, kan du finne det på: http://www.hoyre.no/hendelse/det_lange_programarbeidet

nr 2/2008 - om skatter og avgifter.