mandag 29. september 2008

Unge lovbrytere

Programkomiteen har mottatt følgende forslag:
Høyre har som mål å forebygge bedre og reagere raskere, og vil innføre krav om hurtigbehandling hos politiet i saker som involverer unge lovbrytere. Høyre vil at tilbud om konfliktrådsbehandling skal bli obligatorisk i alle saker som involverer barn under 15 år. I tillegg bør disse barna få rett til en mentor som skal følge og veilede den unge over tid for å motvirke utvikling av en kriminell løpebane.
Synspunkter

2 kommentarer:

Skjervøy sa...

Et krav om hurtigbehandling hos politiet i saker som involverer unge lovbrytere vil være preventivt. Problemet er henleggelsespolitikken. Vil hurtigbehandling medføre raskere henleggelse? Eller skal det være en reaksjon i alle saker med unge, mens de fleste saker med eldre lovbrytere henlegges? Betyr ikke det at de unge indirekte straffes i større grad enn eldre...på sett og vis..

Programsekretariatet sa...

skjervøy:
Godt poeng. Hensikten bak formuleringen er nok ikke å straffe hardere de unge, men å "bli fortere ferdig" med saken.