onsdag 24. september 2008

Sosial boligpolitikk

Jeg vet ikke helt om dette er noe godt begrep. Utfordringen er 'enkel'. Det er mange som sliter med bo-evne, eller som av ulike grunner sliter med å få seg bolig. De trenger hjelp.

Fortidens boligpolitikk innebar at kommunene etablerte boligblokker for trengede. En god tanke som ga tak over hodet. Samtidig bidro det til 'gettofisering' og stigmatisering. Og etterhvert når man har en ordning med at noen leiligheter skal kunne kjøpes billig av dem med dårlig råd; hva da når leilgheten skal omsettes senere og man ikke lenger har samme dårlige råd? Da ender man opp med å kunne få god fortjeneste på bekostning av kommunen som i utgangspunktet har subsidiert en billig leilighet.

Boligpolitikken burde være enkel, men utløser mye engasjement. Hva mener du er viktig/riktig å programfeste i denne sammenheng?

2 kommentarer:

Cracked actor sa...

(1) Salg av alle kommunale boliger.
(2) Styrking av bostøtteordningen.

Programsekretariatet sa...

ca:
OK.

..og som innledende setning(er) - hva foreslår du?