fredag 5. september 2008

Personvern

Personvern er viktig for Høyre. Den klassiske overvåkingen er nå supplert med registrering av personopplysninger på stadig flere områder som teknologisk kan kobles sammen:
Helseopplysninger og sensitiv informasjon gjennom journaler og registre og mapper fra barnehage og skolegang, opplysninger om personbevegelse fra helautomatiske bomstasjoner, opplysninger fra offentlige organer som er pålagt å gjøre den elektroniske postjournalen tilgjengelig på Internett, samt opplysninger om elevers arbeider, mål, måloppnåelse, evalueringer, personlige utfordringer og lignende fra skolene ordninger med utforming og elektronisk lagring av individuelle utviklingsplaner og mapper.
Er dette uproblematisk, eller synes du vi bør/kan gjøre noe for å styrke personvernet?

3 kommentarer:

Eirik Kollerøy sa...

Her skrev vi en del i merknadene til IKT-meldingen, som vi fikk tilslutning til fra andre opposisjonsparti, bl.a. på hvem som skal ha aksess til hva innenfor en virksomhet, passord og krav til sletting. Plikt til sletting og adgangskontrollrutiner må ledsages av sanksjoner. Det bør vurderes å innføre foretaksstraff og personlig ansvar for virksomhetsleder på nivå med HMS-regelverket for ikke å ivareta personvernet. Ellers blir ikke dette arbeidet prioritert.

Eirik Kollerøy sa...

http://www.stortinget.no/inns/2006/200607-158-009.html

Programsekretariatet sa...

eirik:
notert! takk. Det ligger også mye i dok-8 forslaget.